Z Unii popłynie strumień pieniędzy dla Śląska. Aż 4,4 mld euro!

Już wiadomo na jakie środki województwo śląskie będzie mogło liczyć w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021 - 2027. Będą to rekordowe sumy, jakie do naszego regionu jeszcze nigdy nie trafiły!

Domogala chelstowski kaluza

W latach 2021 - 2027 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego będzie opiewać na kwotę 2,4 miliarda euro. Oprócz tego nasz region otrzyma wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 2 mld euro. Łącznie więc Śląskie dostanie blisko 4,4 mld euro z unijnego budżetu.

- Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezprecedensowy. Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale także lepsza jakość powietrza. Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, która bardzo dobrze wpisuje się w politykę rządu. Mamy gotowe projekty, które będziemy sukcesywnie wdrażać - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc wyniesie 697 mln euro, na które złoży się 593 mln euro z unijnej kasy oraz ok. 105 mln euro wkładu krajowego.

- Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych - wyjaśnia Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

Jak zapowiada Wojciech Kałuża, w ramach programu regionalnego, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zrealizowane pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca. - W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

fot. Patryk Pyrlik / UMWS