Zameczek myśliwski w Promnicach w remoncie. Ile jeszcze potrwają roboty budowlane?

Zameczek myśliwski w Promnicach czeka jeszcze długa droga, zanim zostanie w pełni odrestaurowany

Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach od jakiegoś czasu trwają roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z naprawą i konserwacją więźby dachowej i odtworzeniem instalacji odgromowej.

Jak ustalono, budynek historycznie był kryty łupkiem w stylu staroniemieckim a nie jak dotychczas - gontem. Dotychczas położono nowe pokrycie wieży zachodniej oraz ozdobnych wieżyczek i częściowo połaci południowej. Ponadto wykonano naprawę części więźby dachowej

  • wzmocnienie,
  • uzupełnienie ubytków,
  • wprowadzenie ochrony antyogniowej,
  • zabezpieczenie przeciwko insektom i grzybom
  • założono część nowych obróbek blacharskich
  • oczyszczono i zabezpieczono elementy drewniane

Pięknie prezentują się także zabytkowe wiatrowskazy oraz kominy. Na efekt końcowy będzie trzeba poczekać do jesieni.

Od 2018 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie prowadzi prace zabezpieczające i remontowe. Dotychczas wykonano m. in. wymianę okładzin schodów wejściowych na kamienne, remont schodów wejściowych do baszty, izolację pionową ścian przyziemia, instalację ppoż. oraz inne pilne, bieżące naprawy. Planowane jest wykonanie badań konserwatorskich wnętrza.

Jak możemy dalej przeczytać na stronie Facebookowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach "Budynek dawnego zameczku myśliwskiego, położony nad Jeziorem Paprocańskim w Kobiórze, wzniesiony w 1861 r., odbudowany po pożarze w 1868 r. według projektu Oliviera Pavelta, dla księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Hochberga - został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963 r.