Zamek Myśliwski w Promnicach. Jak przebiegają prace remontowe?

Remont zameczku myśliwskiego w Promnicach trwa nadal. Obecnie remontowane są gajówka oraz winiarnia.

Obecnie na terenie zameczku myśliwskiego w Promnicach prowadzone są roboty przy gajówce oraz winiarni związane z adaptacją na potrzeby działalności Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

- Warto wspomnieć, że w otoczeniu zameczku zachowały się inne, zabytkowe elementy zespołu: gajówka, stodoła oraz tzw. stara winiarnia z II poł. XIX w - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Prace przy gajówce

Konserwatorzy zapoznali się z aktualnie prowadzonymi pracami przy gajówce. Odkryty został spod wtórnej obrzutki piękny cokół kamienny z piaskowca, który zadecydowano oczyścić i wyeksponować. Po usunięciu wtórnego szalunku z drewnianych desek wyeksponowano i oczyszczono konstrukcję zrębową ścian.

- Ciekawostką są odkryte wewnątrz budynku ściany wykonane z przeplatanych gałęzi obrzuconych gliną. Fragmenty tej tradycyjnej technologii zostały przeznaczone do wyeksponowania w formie tzw. świadków w celach edukacyjnych - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Od 2018 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie prowadzi prace zabezpieczające i remontowe. Dotychczas wykonano m. in. wymianę okładzin schodów wejściowych na kamienne, remont schodów wejściowych do baszty, izolację pionową ścian przyziemia, instalację ppoż. oraz inne pilne, bieżące naprawy. Planowane jest wykonanie badań konserwatorskich wnętrza.

Jak możemy dalej przeczytać na stronie Facebookowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach "Budynek dawnego zameczku myśliwskiego, położony nad Jeziorem Paprocańskim w Kobiórze, wzniesiony w 1861 r., odbudowany po pożarze w 1868 r. według projektu Oliviera Pavelta, dla księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Hochberga - został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963 r.