Zielone światło dla pieszych świeci się za krótko? MZUiM odpowiada tyskim radnym

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych w mieście. MZUiM Tychy odpowiada.

Unsplash.com
Possessed photography 5 Fft mck9gk unsplash

Tyscy radni zwrócili uwagę na czas działania zielonego światła na przejściu dla pieszych na alei Bielskiej i na ulicy Cyganerii w Tychach. Do radnych mieli zwrócić się przedstawiciele tyskich seniorów uczęszczających do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Radni zaznaczają, że czas pracy zielonego światła na wspomnianych ulicach ma być niewystarczający dla osób starszych.

– Nie mają oni możliwości przejść w określonym czasie. Panie Prezydencie prosimy zweryfikować zgłoszony Nam problem. Bardzo prosimy, aby odpowiednie służby wzięły pod uwagę fakt, iż w naszym mieście jest bardzo dużo osób w podeszłym wieku i ważne jest aby były one bezpieczne na przejściach dla pieszych. Istotne jest to żeby w spokoju mogły te przejście dla pieszych pokonać, aby czas działania światła dostosować dla wszystkich – apelują tyscy radni.

Odpowiedź Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

Na zapytanie radnych odpowiedział dyrektor MZUiM Artur Kruczek. Poinformował, że długości przejść dla pieszych zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Dodał, że na skrzyżowaniu Bielska, Niepodległości i Cienista w stosunku do wcześniejszej pracy sygnalizacji, minimalne czasy sygnału zielonego dla przejścia pieszo-rowerowego zostały wydłużone.

– Poprzednio na wlocie północnym: 12 sekund + 4 sekundy migowego, dziś 17 sekund + 4 sekundy migowego. Na wlocie południowym poprzednio 10 do 14 sekund + 4 sekundy migowego, dziś 19 sekund + 4 sekundy migowego – informuje dyrektor tyskiego MZUiM.

Dyrektor Kruczek dodaje, że sygnalizację świetlną zabezpieczają tak zwane „czasy międzyzielone”, które mają być tak obliczone, żeby każdy wchodzący na przejście w ostatniej sekundzie sygnału zielonego migowego mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę.

System ITS

Radni w swojej interpelacji zwrócili uwagę, że wspominane skrzyżowanie zostało zmodernizowane w ramach wprowadzanego w mieście lnteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Dyrektor MZUiM odpowiedział, że ITS nie ma jeszcze swojej pełnej funkcjonalności, bo dopiero trwa proces budowy, wdrażania i kalibracji systemu.

Planowo system ma zostać wdrożony w miejską tkankę i skalibrowany do dnia 30 czerwca 2022 roku. Ale dyrektor Artur Kruczek zaznaczył, że korekty lub zmiany pracy sygnalizacji świetlnej mogą dalej występować po dacie końcowego odbioru prac nad systemem ITS.

– Planuje się, że system zostanie zasadniczo wdrożony i skalibrowany niepóźnej niż data końcowa generalnego wykonawstwa systemu lTS, tj. do dnia 30.06.2o22r.Nie wyklucza się ponadto korekt/zmian pracy systemu sygnalizacji świetlanej w ramach działań własnych po odebraniu przez MZUiM całego sytemu lTS, tj. po dacie 30.06.2O22r – informuje dyrektor MZUiM Artur Kruczek.