Zła jakość powietrza w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Urząd Bierunia ostrzega!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w dniach 11 oraz 12 grudnia 2021 roku jakość powietrza w powiecie bieruńsko-lędzińskim będzie zła. Co jest przyczyną?

Unsplash,com
Lianhao qu 9zpp Ecqu J Po unsplash

Sprawcą złej jakości powietrza jest poziom pyłu zwieszonego. Krótkoterminowe działania jakie podejmuje Miasto Bieruń to m. in.

 • intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej
 • kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych

Jak informuje Urząd Miasta Bieruń z powodu złej jakości powietrza osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodów przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, spłycony oddech. Podobne objawy mogą pojawić się u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Szczególnie wrażliwe na złą jakość powietrza to:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Jakie środki ostrożności zalecają bieruńscy urzędnicy?

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – informują bieruńscy urzędnicy.

System pomiaru jakości powietrza

Od listopada 2019 roku Miasto Bieruń korzysta z systemu Airly - składającego się ze skutecznych narzędzi służących do pomiaru jakości powietrza i dostarczania aktualnych danych dotyczących zanieczyszczeń. Dane z sensorów przesyłane są co minutę na serwery, gdzie po ich weryfikacji i kalibracji udostępniane są m.in. na platformie, w aplikacjach, na tablicach LED oraz poprzez raporty.

Na terenie Bierunia znajdują się czujniki mierzące w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także najważniejsze parametry pogodowe. Dają one informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Dane dotyczące jakości powietrza w Bieruniu zbierane są z sześciu stacji:

 • Chemików,
 • Krakowska,
 • Turystyczna,
 • Granitowa,
 • Węglowa,
 • Warszawska.