Zmowa przetargowa w Tychach. Cztery firmy ukarane przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie zmowy przetargowej w Tychach. Celem firm biorących w niej udział było wybranie przez miasto droższej oferty w przetargu na utrzymanie i oczyszczanie dróg. Na cztery firmy nałożono łączną karę w wysokości prawie 1,2 mln zł.

fot. pixabay.com
Pług śnieżny

Uczestnicy zmowy brali udział w przetargu na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości” w Tychach w latach 2015-2018 – informuje UOKiK. Najtańszą ofertę złożyło w tym postępowaniu przetargowym konsorcjum dwóch spółek: Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów. - W procedurze przetargowej nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów, jego oferta została więc odrzucona z przyczyn formalnych i tym samym nie podpisało umowy. Postępowanie przeprowadzone przez prezesa UOKiK wykazało, że celem takiego działania był wybór przez zamawiającego droższej oferty firm: Master Odpady i Energia z Tychów, V&T z Tarnowskich Gór, oraz An-Eko z Tychów – czytamy w komunikacie UOKiK.

- Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na zmowie przetargowej straciło miasto

Z postępowania UOKiK wynika, że przedsiębiorcy z pięciu firm ustalili między sobą, że w przetargu ogłoszonym przez miasto Tychy złożą dwie oferty. Jedno konsorcjum zaoferowało niską cenę, ale w tej ofercie były celowe braki wymagające uzupełnienia. Druga oferta była wyższa o blisko 5,5 mln zł i wynosiła 18,2 mln zł. - Po ogłoszeniu wyników przetargu, kiedy okazało, że propozycje uczestników zmowy są dwiema najkorzystniejszymi, wówczas konsorcjum z najniższą ofertą nie uzupełniło wymaganych dokumentów i przedstawiło nieaktualną opinię bankową dotyczącą posiadanych środków. Tym samym miasto Tychy podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Master Odpady i Energia, jako liderem wraz z V&T i An-Eko – podaje UOKiK.

Kontrolerzy ustalili także, że piątka przedsiębiorców powołała także inne konsorcjum, które – w przypadku braku konkurentów – miało wystawić ofertę z jeszcze wyższą ceną, opiewającą na około 20 mln zł. W przetargu pojawił się jednak inny podmiot, więc uczestnicy zmowy ustalili, że złożą tylko dwie oferty. - Celem działań przedsiębiorców było zdobycie zamówienia przez konsorcjum z wyższą ceną na czele z Master Odpady i Energia, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. Spółki Bio-Ekos oraz Eko-Ogród, które nie znalazły się w zwycięskim konsorcjum, mogły liczyć na udział w realizacji zamówienia – podkreślają w UOKiK.

Blisko 1,2 mln zł kar dla czterech firm

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny nałożył na czterech uczestników zmowy przetargowej kary finansowe w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł:

  • Master - Odpady i Energia – 1 048 393 zł
  • Eko- Ogród - 132 225 zł
  • V&T – 5 941 zł
  • An-Eko – 2 224 zł

W trakcie postępowania Bio-Ekos złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar (leniency). Przedsiębiorca m.in. przedstawił istotne, nieznane wcześniej dowody, odstąpiono więc od nałożenia na niego kary. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.