Zmowa przetargowa w Tychach. Cztery firmy ukarane przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie zmowy przetargowej w Tychach. Celem firm biorących w niej udział było wybranie przez miasto droższej oferty w przetargu na utrzymanie i oczyszczanie dróg. Na cztery firmy nałożono łączną karę w wysokości prawie 1,2 mln zł.

fot. pixabay.com
Pług śnieżny

Uczestnicy zmowy brali udział w przetargu na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości” w Tychach w latach 2015-2018 – informuje UOKiK. Najtańszą ofertę złożyło w tym postępowaniu przetargowym konsorcjum dwóch spółek: Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów. - W procedurze przetargowej nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów, jego oferta została więc odrzucona z przyczyn formalnych i tym samym nie podpisało umowy. Postępowanie przeprowadzone przez prezesa UOKiK wykazało, że celem takiego działania był wybór przez zamawiającego droższej oferty firm: Master Odpady i Energia z Tychów, V&T z Tarnowskich Gór, oraz An-Eko z Tychów – czytamy w komunikacie UOKiK.

- Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na zmowie przetargowej straciło miasto

Z postępowania UOKiK wynika, że przedsiębiorcy z pięciu firm ustalili między sobą, że w przetargu ogłoszonym przez miasto Tychy złożą dwie oferty. Jedno konsorcjum zaoferowało niską cenę, ale w tej ofercie były celowe braki wymagające uzupełnienia. Druga oferta była wyższa o blisko 5,5 mln zł i wynosiła 18,2 mln zł. - Po ogłoszeniu wyników przetargu, kiedy okazało, że propozycje uczestników zmowy są dwiema najkorzystniejszymi, wówczas konsorcjum z najniższą ofertą nie uzupełniło wymaganych dokumentów i przedstawiło nieaktualną opinię bankową dotyczącą posiadanych środków. Tym samym miasto Tychy podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Master Odpady i Energia, jako liderem wraz z V&T i An-Eko – podaje UOKiK.

Kontrolerzy ustalili także, że piątka przedsiębiorców powołała także inne konsorcjum, które – w przypadku braku konkurentów – miało wystawić ofertę z jeszcze wyższą ceną, opiewającą na około 20 mln zł. W przetargu pojawił się jednak inny podmiot, więc uczestnicy zmowy ustalili, że złożą tylko dwie oferty. - Celem działań przedsiębiorców było zdobycie zamówienia przez konsorcjum z wyższą ceną na czele z Master Odpady i Energia, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. Spółki Bio-Ekos oraz Eko-Ogród, które nie znalazły się w zwycięskim konsorcjum, mogły liczyć na udział w realizacji zamówienia – podkreślają w UOKiK.

Blisko 1,2 mln zł kar dla czterech firm

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny nałożył na czterech uczestników zmowy przetargowej kary finansowe w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł:

  • Master - Odpady i Energia – 1 048 393 zł
  • Eko- Ogród - 132 225 zł
  • V&T – 5 941 zł
  • An-Eko – 2 224 zł

W trakcie postępowania Bio-Ekos złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar (leniency). Przedsiębiorca m.in. przedstawił istotne, nieznane wcześniej dowody, odstąpiono więc od nałożenia na niego kary. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

czytaj więcej:

Zdewastowane ławki Park Suble

Zniszczenie nowych ławek w Parku Suble

Historyczny karabinek w Tychach

Tarnogórscy policjanci przekazali do tyskiego muzeum

Obchody 11 listopada

Tyskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Parkomat Tychy

Wraca płatne parkowanie na jednej z tyskich ulic

Obecnie pasażerowie ZTM mogą korzystać z ponad 130 automatów biletowych

W Tychach pojawią się nowe biletomaty

In 20210616 111216641

Aleja Bielska w Tychach będzie w remoncie. Sprawdź, od kiedy

Uszkodzona kora drzewa przy al. Bielskiej

Kolejne uszkodzenia drzew w mieście