Związkowcy wywalczyli podwyżki w Nexteer Automotive w Tychach i Gliwicach

W tyskim i gliwickim zakładzie Nexteer Automitive we wtorek, 29 marca 2022 r., zostało podpisane porozumienie, na mocy którego pracownicy mają otrzymać podwyżki sięgające nawet 11%. Niektórzy z pracowników otrzymają podwyżki o niemal 430 zł.

Google Maps
Nexteer automotive tychy

Zwyciężyliśmy, wywalczyliśmy podwyżki! Pracodawca się ugiął. Dzięki nam zrozumiał, że „podwyżka” nie jest tylko słowem na pokaz, tylko to dzięki podwyżkom pracowników stać na utrzymanie swoich rodzin i opłacenie rachunków – mówi Marcin Grzybowski, przewodniczący MOZ OPZZ w Nexteer Automotive. Spór zbiorowy w Nexteer Automotive rozpoczął się 15 marca 2022 roku – Pierwsza propozycja ze strony zarządu firmy to było jakieś nieporozumienie. Pokazaliśmy, że albo zaczniemy się traktować poważnie, albo trzeba użyć innych środków dostępnych związkom zawodowym – komentuje decyzję o rozpoczęciu sporu zbiorowego Marcin Grzybowski.

Negocjacje związkowców z pracodawcą doprowadziły do szeregu ustępstw ze strony firmy, między innymi doszło do wzrostu wynagrodzeń, który jest uzależniony od grupy zaszeregowania, wykreślono zapis o uzależnieniu podwyżki od nieobecności pracownika czy od wyniku oceny pracowniczej. – Niektóre związki zawodowe wychodzą z założenia, że jedynym batem na pracodawcę jest groźba strajku – kontynuuje Grzybowski – ale my nie potrzebujemy strajku, aby pokazać siłę. Nie potrzebujemy krzyczeć, aby zostać wysłuchanym.

Presja społeczna Nowej Lewicy i analiza ekspertów

Prowadzący negocjacje związkowcy opierali się o analizę sytuacji ekonomicznej zakładu pracy wykonaną przez niezależnych ekspertów. Związkowi zawodowemu miała pomóc presja społeczna jaką udało się wywrzeć przez zaangażowanie polityków z Nowej Lewicy. – Nikt nie ma czasu na prowadzenie długotrwałych sporów, bo inflacja wzrasta dzisiaj razem z opłatami zwykłych ludzi. Branża automotive przechodzi najpoważniejszy kryzys od lat i nie wiadomo, co wydarzy się jutro. Tego co zostało wynegocjowane i podpisane dzisiaj nikt już pracownikom nie odbierze – mówią członkowie związku.

Dodatkowo Związek wywalczył dla pracowników m.in:

  • wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji pomiędzy 5-7% zaznaczając, iż w 2021 roku było to średnio 3%
  • wypłatę nagrody w wysokości 3000 złotych brutto dla pracowników, którzy w roku 2022 osiągną 20-letni staż pracy
  • zwiększenie dofinansowania do stołówki do kwoty 200 zł miesięcznie
  • podniesienie premii świątecznej do kwoty 2000 zł