Akcja „Bezpieczny pieszy” w Tychach. Aż 60 naruszeń zasad ruchu drogowego!

Tyska drogówka prowadziła kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy” ujawniły aż 60 naruszeń zasad ruchu drogowego. Piesi i rowerzyście otrzymywali od policjantów odblaski.

Osoby złapane na lekceważeniu zasad i przepisów ruchu drogowego musiały liczyć się z surowymi konsekwencjami. Mundurowi naliczyli 55 wykroczeń popełnionych przez kierowców. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących w rejonach przejść dla pieszych.

Policjanci zwracali też uwagę na rowerzystów i pieszych. Pięciu pieszych przechodziło przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

– Pamiętajmy, że to my sami mamy największy wpływ na własne bezpieczeństwo. Stosując się do przepisów, możemy zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia. Kierując pojazdem należy pamiętać, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności – mówią policjanci.

Policjanci dodają, że można uniknąć wielu groźnych zdarzeń na drogach w momencie, kiedy pomyśli się o skutkach ryzykownej jazdy. – Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca czas niezbędny na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia – dodają mundurowi.

Podczas działań „Bezpieczny pieszy” policjanci rozdawali kamizelki oraz opaski odblaskowe, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo pieszych i pozwalają na szybsze zauważenie przez kierowców.

Obowiązujący taryfikator związany z pierwszeństwem pieszych

– Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od 1 czerwca 2021 roku przepisami, na przejściu pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Apelujemy jednak do pieszych, by przed wejściem na przejście upewnili się, że kierujący pojazdem zauważył ich, oraz czy zdąży zatrzymać swój pojazd – przypominają policjanci.
Według nowego taryfikatora obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku:
  • Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych.
  • Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych.
  • Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych.
Policja Bezpieczny pieszy Tychy