policjanci tychy

Patrole nad Jeziorem Paprocańskim

Konne patrole z Częstochowy nad Jeziorem Paprocańskim wspierają tyskich policjantów

Jak co roku policjanci w trosce o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad tyskim jeziorem, codziennie patrolują rejon Paprocan. Konne patrole z Częstochowy wspierają w pracy tyskich policjantów z Sezonowego Ogniwa Policji Wodnej.