Policjanci zatrzymali ponad 90 kierowców! Akcja „Prędkość” w Tychach

Policjanci z Tychów przeprowadzili działania „Prędkość”, których celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na tyskich drogach. Mundurowi ujawnili łącznie 80 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości

Śląska Policja na drogach

W czwartek 8 lipca 2021r. podczas działań „Prędkość” policjanci skontrolowali łącznie

  • 92 kierowców
  • i ujawnili 80 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 roku zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanych została zrównana i wynosi do 50km/h przez całą dobę o ile znaki nie stanowią inaczej.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków.

Policjanci przypominają

- Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

- Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50m.

Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy! – Apeluje policja