Policjanci zatrzymali ponad 90 kierowców! Akcja „Prędkość” w Tychach

Policjanci z Tychów przeprowadzili działania „Prędkość”, których celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na tyskich drogach. Mundurowi ujawnili łącznie 80 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości

Śląska Policja na drogach

W czwartek 8 lipca 2021r. podczas działań „Prędkość” policjanci skontrolowali łącznie

  • 92 kierowców
  • i ujawnili 80 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 roku zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanych została zrównana i wynosi do 50km/h przez całą dobę o ile znaki nie stanowią inaczej.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków.

Policjanci przypominają

- Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

- Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50m.

Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy! – Apeluje policja

czytaj więcej:

Anne nygard Fw RTL Aj Te E0 unsplash

Tyska policja poszukuje świadków zdarzeń drogowych

Mika baumeister J5yo GZ Ldp SI unsplash

Tyska policja ostrzega przed cyberprzestępcami!

Policja

Tyska grupa SPEED ukarała kierującą 14 punktami karnymi

Pijany kierowca

Kierowca zatrzymany. Miał ponad dwa promile alkoholu!

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość w Tychach. Policja apeluje o ostrożność

Zatrzymany Tychy

Tyscy policjanci zatrzymali poszukiwanego

ul. Strefowa

Drogi na terenach przemysłowych zostaną naprawione