Działania tyskiej drogówki pod nazwą „Motocykl”. Policjanci skontrolowali motocyklistów w Tychach

Tyscy policjanci 16 czerwca 2021r. przeprowadzili działania pod nazwą „Motocykl”, które ukierunkowane były na kontrole motocyklistów.

Motocykl

Policjanci tyskiej drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Motocykl”. Policjanci kontrolowali motocyklistów. Podczas akcji tyscy mundurowi sprawdzali stan trzeźwości kierujących, wymagane dokumenty oraz stan techniczny jednośladów.

Apel tyskiej drogówki

Tyska drogówka apeluje do kierujących samochodami, aby zwracali szczególną uwagę na motocyklistów. Natomiast kierującym motocyklami przypominają, aby pamiętali o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy oraz właściwie zachowywali się na drogach i unikali brawurowej jazdy stosując się do ograniczeń prędkości zwłaszcza na terenie zabudowanym.

W takich miejscach, gdzie uczestnikami ruchu drogowego są piesi, w tym dzieci i osoby starsze, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do tragedii. – Ostrzega tyska policja

Zmiany w przepisach

Od 1 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 roku o zmianie ustawy, Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach. Ponadto dopuszczalna prędkość pojazdu została zrównana i wynosi przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h, o ile znaki nie stanowią inaczej. Natomiast na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów.

Przypominamy, że oprócz czerpania radości z szybkiej jazdy, kierowcy jednośladów powinni przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie - swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy także o nowych przepisach! – Przypominają policjanci z Tychów