Bieruń jest zaniepokojony planami budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych w Tychach

Władze Miasta Bierunia wyraziły niepokój związany z planami budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych przez BM Recykling Sp. z o. o.

Unsplash.com
Bieruń jest zaniepokojony

Władze Bierunia podobnie jak władze Tychów przyglądają się rozwojowi sytuacji związanej z budową instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych. O sprawie pisaliśmy w artykule: W Tychach powstanie spalarnia odpadów?

Stanowisko władz Miasta Bierunia

"Władze Miasta Bierunia z zaniepokojeniem obserwują plany budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych przez BM Recykling Sp. z o.o. na terenie zlokalizowanym przy ulicy Lokalnej w Tychach. Jeśli przedmiotowa inwestycja okaże się być negatywną w skutkach dla naszego miasta, podjęte zostaną wszelkie przewidziane prawem kroki, żeby im zapobiec.

W chwili obecnej wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest rozpatrywany przez Urząd Miasta Tychy.

Złożony wraz z wnioskiem raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, podlega opiniowaniu oraz uzgodnieniu przez organy zewnętrzne: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego".

Stanowisko w sprawie zajął też Urząd Miasta Tychy informując w skrócie, że: "Postępowanie trwa, a decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana". Cały komunikat znajduje się w artykule: Miasto wydało oświadczenie

Ze względu na planowaną lokalizację obiektu, sprawa bulwersuje mieszkańców Tychów i mieszkańców Bierunia

Planowana lokalizacja budowy spalarni

Spalarnia czy biogazownia?

Instalacja beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych może niektórym niewiele mówić. W trakcie procesu, do którego dochodzi poprzez fermentacje składowanych odpadów powstaje gaz. Który następnie w efekcie spalania jest przetwarzany w energię. Dzięki czemu inwestycję można określać zarówno mianem spalarni, bo żeby wydobyć energię trzeba spalić gaz, ale można też używać nazewnictwa biogazownia. Dlatego, że w efekcie składowania odpadów powstaje gaz.