Bieruń, Lędziny i Bojszowy również otrzymają dofinansowanie w ramach "Polskiego Ładu"

Ogłoszone wczoraj 25 października wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład ujawniły, w jakiej wysokości dofinansowania dostaną jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie PL

W pierwszej edycji programu, dofinansowanie otrzymają m. in.

 • Bieruń
 • Lędziny
 • Bojszowy
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński

Wysokość dofinansowania na inwestycje

Bieruń ma otrzymać 8 029 444,65 złotych w ramach, których przewiduje się

 • Rozbudowę i budowę ul. Domy Polne o dł. ok. 330 m (etap I) wraz z jezdnią, chodnikiem, przebudową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej.
 • Rozbudowę ul. Szynowej na dł. ok. 500 m wraz z jezdnią, przebudową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej.
 • Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Domy Polne: ok. 862 mb kanalizacji tłocznej, ok. 486 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
 • Wybudowana zostanie również pompownia ścieków.

Lędziny mają otrzymać 4 750 000 złotych na

 • Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej

Bojszowy otrzymają 9 090 000 złotych na

 • Przebudowę drogi gminnej 670 650 S- ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
 • Przebudowę budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych

Powiat Bieruńsko-Lędziński zostanie dofinansowany kwotą 18 315 000 złotych

 • na budowę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bieruniu

Fundusz Polski Ład dla Województwa Śląskiego

W ramach Funduszu Polski Ład do Województwa Śląskiego z naszych podatków ma trafić na inwestycje 2 138 844 108 złotych.

- Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład za kilka lat Śląskie będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Większość dofinansowania jest przeznaczona na drogi, to DNA gospodarcze regionu. Samorządy otrzymały mocny impuls rozwojowy - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Tychy również otrzymają dofinansowanie o czym w artykule: Tychy dostaną prawie 50 milionów złotych!