Co z kolejowym połączeniem Tychów z Bieruniem? Projekt jest jednym z priorytetów

To już pewne, pojedziemy pociągiem z Tychów do Bierunia. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo. W połowie 2022 roku mamy poznać dopiero projekt nowej linii kolejowej.

Tomasz Stankiewicz
Tychy Bieruń pociąg

Na kolejowe połączenie Tychów z Bieruniem od wielu lat czekają tyszanie i bierunianie. Nie tylko mieszkańcy tych miejscowości zyskaliby nową możliwość podróży. Nowa linia kolejowa ma przejeżdżać przez:

  • Orzesze Jaśkowice
  • Tychy
  • Baraniec
  • KWK Piast
  • Nowy Bieruń
  • Oświęcim

W 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. podpisały umowę za 10 mln złotych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim”. Projekt ma zostać przedstawiony w połowie 2022 r. W 2021 roku zostały zatwierdzone roboty geologiczne w celu oceny warunków podłoża na odcinku planowanej linii kolejowej. Prace nad budową nowego połączenia prawdopodobnie potrwają do 2027 roku.

– Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim jest jednym z priorytetów województwa śląskiego znajdującego się obecnie na pozycji nr 1 przewidzianej do finansowania w ramach RPO WSI z perspektywy UE 2021-2027. Środki przeznaczone na lata 2014-2020 pozwoliły zarządcy infrastruktury na ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dla realizacji tego zadania. Projekt ten zakłada m.in. budowę peronu jednokrawędziowego na istniejącym przystanku Łaziska Kopanina oraz budowę nowego przystanku Wyry w km 6,594 linii kolejowej nr 169 (około 2 km w kierunku stacji Łaziska Średnie od istniejącego przystanku Wyry) – informował w 2020 roku Minister Infrastruktury.

Nowe przystanki kolejowe w regionie

Wraz z rewitalizacją i powstaniem nowej linii kolejowej powstaną również nowe przystanki, a stare zostaną odnowione i ponownie uruchomione. Przewiduje się budowę przystanków Tychy Potok w pobliżu fabryki FCA w Tychach oraz Bieruń Kopalnia w okolicy kopalni KWK Piast w Bieruniu, a także przystanku Bieruń Łysina. Uruchomione mają zostać nieczynne przystanki Tychy Urbanowice i Bieruń Mleczarnia. Stacja Tychy Miasto ma zostać połączona z przystankiem Tychy Lodowisko, który ma zyskać nowy peron.

Nowa linia kolejowa ma korzystać z przebudowywanych stacji takich jak Nowy Bieruń, Orzesze Jaśkowice, Łaziska Średnie, a także z przystanków Wyry, Bieruń Stary, Łaziska Kopanina, Orzesze Miasto, Orzesze Zawiść. Wszystkie perony mają być wyższe co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Odnowione zostaną wiaty i ławki oraz oświetlenie i nagłośnienie.

Pociągiem z Tychów do Oświęcimia

Nowo utworzone połączenia pozwolą na połączenie Tychów i Oświęcimia bezpośrednim pociągiem, którym podróż powinna zajmować około 30 minut. Linia kolejowa z przystanku Tychy Lodowisko do stacji Nowy Bieruń ma zostać zelektryfikowana dzięki czemu pociągi pojadą szybciej. Pasażerskie do 120 km/h, towarowe do 80 km/h. Planowo pociągi pojadą po 45 kilometrach nowych torów, natomiast rewitalizacja obejmie 17 km sieci trakcyjnej.

Stacja Tychy Miasto

Może Cię zainteresować:

Stacja Tychy Miasto zostanie uruchomiona i zmodernizowana? Trwają konsultacje społeczne

Autor: Tomasz Stankiewicz

20/09/2021

Centrum Przesiadkowe w Bieruniu

Może Cię zainteresować:

Centrum Przesiadkowe w Bieruniu otwarte. Zobacz, jak zmienił się dworzec!

Autor: Tomasz Stankiewicz

29/12/2021