Druga godzina gratis w Wodnym Parku Tychy. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać!

Urząd Miasta Tychy poinformował, że od 1 lutego 2022 r., korzystający z programu „Aktywni60+” będą mogli skorzystać z promocji druga godzina gratis" w Wodnym Parku Tychy.

Wodny Park Tychy
Wodny Park Tychy

Jak informują tyscy urzędnicy promocja ma obowiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

- Wykupienie przez seniora objętego programem pierwszej godziny za 15 zł umożliwia skorzystanie z dwóch godzin pobytu w części rekreacyjnej i sportowej. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami na bilety wstępu, nie dotyczy również biletu rodzinnego – informują tyscy urzędnicy.

W 2021 r. z promocji skorzystano 4822 razy. Z budżetu miasta Tychy na akcję „druga godzina gratis” w zeszłym roku przeznaczono 72 330 złotych.

Jak przystąpić do programu Aktywni60+?

W 2021 roku z bezpłatnych zajęć w ramach programu Aktywni60+ skorzystało 4553 osób. Więcej na temat zeszłorocznych aktywności można przeczytać w artykule: Program Aktywni60plus w Tychach

Jak informuje urząd miasta „Aby przystąpić do programu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Tychy oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia i wypełniony wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku uczestnik programu otrzyma specjalną Kartę członkowską upoważniającą do korzystania z ulg oraz rabatów w instytucjach miejskich, ale także w firmach prywatnych, które zgłosiły swoją chęć uczestnictwa w programie. Karta zawiera imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby z niej korzystającej. Karta wydawana jest bezterminowo oraz bezpłatnie. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę”.