Dyskryminacja w tyskich szkołach? Znamy placówki, w których mogą występować nieprawidłowości

Według fundacji „Wolność od Religii” w trzech tyskich szkołach podstawowych doszło do nieprawidłowości związanych z dyskryminacją, indoktrynacją i łamaniem wolności sumienia przedstawicieli mniejszości.

Feliphe schiarolli hes6n UC1 M Vc unsplash

Fundacja „Wolność od Religii” prowadzi projekt „Równość w Szkole - działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej”, który ma na celu

 • Diagnozę
 • Monitoring sytuacji
 • Równouprawnienie mniejszości bezwyznaniowej

w oświacie jak tłumaczą założyciele, m. in. poprzez przeciwdziałanie indoktrynacji związanej z organizacją uroczystości szkolnych, założeniami i praktykami edukacyjnymi oraz wychowawczymi, a także zapobieganie nierównemu traktowaniu w szkole w obszarze wolności wyznania.

Beneficjentem działań fundacji mają być mniejszości religijne i wszyscy, którzy spotykają się z praktykami wychowawczymi naruszającymi godność ucznia, prawa dziecka oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Działania projektu mają na celu pogłębienie wiedzy rodziców i uczniów w zakresie ich konstytucyjnych praw, a także poprawienie asertywności w kontaktach z nauczycielami oraz władzami oświatowymi. Celem organizacji jest również poprawienie dostępu do lekcji etyki i promocja tego przedmiotu.

Tyskie placówki na mapie (nie)równości w szkole

Według fundacji „Wolność od Religii” w trzech tyskich szkołach doszło lub dochodzi do nieprawidłowości związanych z dyskryminacją wyznaniową.

Lista zgłoszonych placówek:

 • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen Jerzego Ziętka przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 45 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty przy al. Marszałka Piłsudskiego 21 w Tychach
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika przy al. Niepodległości w Tychach

W zgłoszonych przez uczniów placówkach ma dochodzić do:

Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach

 • "Okienka" spowodowane umieszczeniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi.
 • Brak klas wirtualnych dla uczniów zapisanych na religię skutkujący m.in. otrzymywaniem wiadomości od katechetów przez wszystkich rodziców, informacją „uczeń zwolniony” w dzienniku elektronicznym etc.
 • Nieprawidłowości w organizacji zastępstw (np. katecheza lub modlitwa na zastępstwie z przedmiotu obowiązkowego lub zastępstwa z przedmiotów obowiązkowych na katechezie, na której części uczniów ma prawa nie być).
 • Wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od uczniów nigdy niezapisanych

Przemoc symboliczna i wartości szkoły

 • Krzyże w salach i pomieszczeniach szkolnych.
 • Inne rodzaje przemocy symbolicznej (np. wystawy prac z konkursów religijnych na korytarzach szkolnych, pieśń religijna jako hymn szkoły).
 • Jan Paweł II lub inny święty katolicki patronem szkoły.

Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich

 • Nieprawidłowości związane z organizacją rekolekcji (np. spowiedź w kantorku wuefisty, przerywanie ciągu lekcji, zmuszanie niezainteresowanych nauczycieli do opieki)
 • Indoktrynujące lub wykluczające inicjatywy szkolne (np. jasełka czy konkursy religijne z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania")

Religia nie jest obowiązkowa

- Rodzice często nie są informowani, że religia i etyka to zajęcia nieobowiązkowe oraz że mogą zapisać dziecko na religię i etykę jednocześnie. Szkoły nie zapewniają rzetelnej i prawidłowej informacji o możliwości wyrażania woli w kwestii organizowania lekcji etyki. Dyrektorzy szkół nie postrzegają etyki jako równoprawnego i wartościowego przedmiotu nauki. Bywa, że nauczyciele etyki nie gwarantują braku indoktrynacji światopoglądowej. Najbardziej spektakularnym przejawem łamania tego standardu jest zatrudnianie katechetów i osób duchownych jako nauczycieli etyki – przypomina fundacja Wolność od Religii.