Edukacja Tychy

Książki dla wychowawców

Poradniki dla tyskich wychowawców pomogą okiełznać współczesne problemy dzieci

Do tyskich placówek edukacyjnych zaczynają trafiać trafiać nowe podręczniki, które pomogą rodzicom i wychowawcom zmierzyć się z wyzwaniami pedagogicznymi - w szczególności kwestiami różnych uzależnień.