Kolejna ulica w Tychach będzie zamknięta

Urząd Miasta Tychy poinformował, że w środę 11 sierpnia 2021 r. dla ruchu samochodowego zostanie zamknięta ulica Obywatelska (w rejonie skrzyżowania z DK-44).

L 11

Jest to związane z trwającymi obecnie pracami rozbudowy ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej w Tychach w zakresie przebudowy skrzyżowania DK-44 – Obywatelska – Podleska i rozbudowy ul. Podleskiej od ul. Wałowej do ul. Mikołowskiej - informuje Ewa Grudniok rzeczniczka Urzędu Miasta Tychy.

Jak informuje Urząd Miasta Tychy wzdłuż ul. Mikołowskiej wyłączony z ruchu zostanie pas w kierunku Browaru, natomiast ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Przez obszar prac będzie możliwość przejazdu pojazdów powyżej 2,5t (w tym pojazdów komunikacji zbiorowej).

Prace drogowe

Na wyłączonym odcinku ul. Obywatelskiej zostaną wykonane prace związane z wymianą konstrukcji jezdni, budową chodników, sygnalizacji świetlnej i sieci teletechnicznej.
W dalszym ciągu zamknięta pozostanie ul. Podleska pomiędzy ul. Wałową a Mikołowską (z wyłączeniem dojazdu do posesji).

Prace prowadzi firma Eurovia - skrzyżowanie po przebudowie zyska nową geometrię oraz sygnalizację, wpiętą w system ITS. Planowane zakończenie tego etapu prac szacuje się na 27.08.2021r.

Dodatkowo oprócz wyłączenia z ruchu ul. Obywatelskiej, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Edukacji i Grota-Roweckiego.

czytaj więcej:

Prowadzone roboty drogowe na ul. Bałuckiego

Przebudowa kolejnej tyskiej drogi

In 20210616 111216641

Aleja Bielska w Tychach będzie w remoncie. Sprawdź, od kiedy

Imggcsi0691 CA6 C6 C048 F497929807 CD73 F96 C7 B0563 E6 Ampid7maxwidth1858maxheight977

Prace w mieście utrudniają życie mieszkańcom

ul. Strefowa

Drogi na terenach przemysłowych zostaną naprawione

In 20210712 075932635

Utrudnienia w ruchu na ul. Towarowej

Przebudowa wiaduktu przy ulicy Grota-Roweckiego

Kolejny etap przebudowy wiaduktu zakończony

Remont DK44 2022

Kolejny etap remontu nawierzchni DK44