Kolejna ulica w Tychach będzie zamknięta

Urząd Miasta Tychy poinformował, że w środę 11 sierpnia 2021 r. dla ruchu samochodowego zostanie zamknięta ulica Obywatelska (w rejonie skrzyżowania z DK-44).

L 11

Jest to związane z trwającymi obecnie pracami rozbudowy ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej w Tychach w zakresie przebudowy skrzyżowania DK-44 – Obywatelska – Podleska i rozbudowy ul. Podleskiej od ul. Wałowej do ul. Mikołowskiej - informuje Ewa Grudniok rzeczniczka Urzędu Miasta Tychy.

Jak informuje Urząd Miasta Tychy wzdłuż ul. Mikołowskiej wyłączony z ruchu zostanie pas w kierunku Browaru, natomiast ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Przez obszar prac będzie możliwość przejazdu pojazdów powyżej 2,5t (w tym pojazdów komunikacji zbiorowej).

Prace drogowe

Na wyłączonym odcinku ul. Obywatelskiej zostaną wykonane prace związane z wymianą konstrukcji jezdni, budową chodników, sygnalizacji świetlnej i sieci teletechnicznej.
W dalszym ciągu zamknięta pozostanie ul. Podleska pomiędzy ul. Wałową a Mikołowską (z wyłączeniem dojazdu do posesji).

Prace prowadzi firma Eurovia - skrzyżowanie po przebudowie zyska nową geometrię oraz sygnalizację, wpiętą w system ITS. Planowane zakończenie tego etapu prac szacuje się na 27.08.2021r.

Dodatkowo oprócz wyłączenia z ruchu ul. Obywatelskiej, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Edukacji i Grota-Roweckiego.