Kolejne uszkodzenia drzew w mieście

Podczas prac remontowych ścieżki rowerowej przy al. Bielskiej w Tychach doszło do uszkodzenia korzeni drzew, a także samego pnia drzew.

Przy al. Bielskiej w Tychach naprzeciwko OBI remontowana jest ścieżka rowerowa. Podczas prac polegających na wymianie podłoża, prawdopodobnie pracownicy firmy prowadzącej remont przyczynili się do uszkodzenia drzew. Sprawa jest bulwersująca, bo podobne uszkodzenie miało już miejsce przy ul. Cyganerii w Tychach w zeszłym miesiącu. Wtedy również zostały uszkodzone korzenie drzew.

Błaha sprawa?

Na pozór może wydawać się, że nie doszło do znacznych uszkodzeń. Jednak należy pamiętać, że każda ingerencja w strukturę drzewa może prowadzić do jego osłabienia, a w konsekwencji do przewrócenia. Drzewo przewracając się może przygnieść przechodzącego obok pieszego, albo uszkodzić przejeżdżające auta. W najlepszym wypadku może dojść jedynie do chwilowych utrudnień w ruchu.

Uszkodzone korzenie przy ul. Cyganerii

O sprawie pisaliśmy: "Podczas remontu chodnika przy ul. Cyganerii doszło do zniszczenia korzeni drzew". Po naszym artykule na drzewach w rejonie prowadzonych prac, pojawiły się opisywane w "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy" zabezpieczenia, dotyczące ochrony pnia drzewa. Jednak podobnej ochrony zabrakło podczas prac przy al. Bielskiej.

Oszalowanie drzew

Uszkodzona kora i korzenie drzew przy al. Bielskiej

Utworzony w 2019 roku System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy jasno mówi o sposobach ochrony drzew, kiedy w pobliżu prowadzone są prace remontowe. Mimo to, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, który sprawuje kontrole nad firmami wykonującymi prace w mieście twierdzi, że wspominany "system zarządzania terenami zieleni" nie ma zastosowania w niektórych przypadkach.

Uszkodzona kora drzewa
Z uwagi na złożoność zagadnienia nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań opisanych w „Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”. Problem, który pojawił się przy realizacji chodnika przy ul. Cyganerii nie jest opisany w ww. opracowaniu. Dokument ten nie przewiduje modelu zachowań w podobnej sytuacji, co tylko potwierdza, że spotykamy się z sytuacją nietypową - Agnieszka Kijas rzeczniczka MZUiM Tychy.

Spytaliśmy się MZUiM o komentarz dotyczący uszkodzonych drzew przy al. Bielskiej, a także o badania dendrologiczne, które miały być przeprowadzone przy ul. Cyganerii, niestety ze względu na ustawowy czas odpowiedzi urzędników - na odpowiedź Agnieszki Kijas rzeczniczki MZUiM Tychy musimy jeszcze poczekać.

Nietypowe sytuacje w mieście

Biorąc pod uwagę ciągłe zaniedbania dotyczące prac w obrębie drzew, zadajemy pytanie, w jakim celu miasto stworzyło osobny dokument w którym opisuje sposób postępowania z publicznymi terenami zieleni, skoro urzędy i tak się do niego nie stosują? Ostatnio w mieście występują same "sytuacje nietypowe".