Uszkodzone korzenie przy ul. Cyganerii. Radny niepokoi się o drzewa

O sprawie z uszkodzonymi korzeniami informowaliśmy jako pierwszy portal informacyjny już 18 czerwca 2021 r. Od tej pory do sytuacji uszkodzenia drzew przy ul. Cyganerii odniosła się rzeczniczka MZUiM Tychy, dyrektor MZUiM Tychy, a nawet tyski radny.

Sprawa zaczęła się od zdjęć uszkodzonych korzeni, jakie wstawiła mieszkanka Tychów na jednej z grup na Facebooku. Następnie spytaliśmy się rzeczniczki MZUiM Tychy, czy MZUiM planuje podjąć działania mające na celu wyjaśnienie zdarzenia. W odpowiedzi uzyskaliśmy oficjalny komentarz:

Temat jest trudny, a sytuacja niestandardowa m.in. ze względu na ukształtowanie terenu. Na niektórych fragmentach ul. Cyganerii korzenie rozsadzają istniejący chodnik, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych. Zgodnie z prawem zarządca drogi musi w takich sytuacjach reagować, ponieważ na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Stąd też zapadła decyzja o przebudowie chodnika na odcinku od ul. Grota-Rowckiego do ul. Ciasnej. Zapewniam, że projektanci starają się wypracować kompromis między wymogami bezpieczeństwa ruchu a potrzebą zachowania drzew, ale nie zawsze to się udaje. Sprawa jest w toku. – Agnieszka Kijas Rzeczniczka MZUiM Tychy

MZUiM Tychy zapewnił także, że zwrócił się o opinie do dwóch dendrologów i czeka na ich stanowiska, które mają być wzięte pod uwagę przy dalszej kontynuacji prac.

Udział Rady Miasta

Sprawą zajął się też tyski radny Sławomir Wróbel, który wystąpił z interpelacją o treści:

W związku z pracami ziemnymi polegającymi na remoncie chodnika przy ul. Cyganerii, o który już kilkukrotnie wnioskowałem, i z którego bardzo się cieszę, proszę o informację o planowanym zakresie robót przy remoncie chodnika oraz w jaki sposób zabezpieczane jest ukorzenienie drzewostanu rosnącego przy ul. Cyganerii. Czy wykonywane prace są zaplanowane w odpowiedni sposób i wykonywane ze sztuką oraz zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy"? Proszę o informację, kto sprawuje nadzór nad firmą wykonującą prace w powyższym zakresie? – pyta przedstawiciel mieszkańców.

Odpowiedź dyrektora MZUiM

Na zadane pytania odpowiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Tychach, Artur Kruczek:

(...) Zgodnie z prawem zarządca drogi musi w takich sytuacjach reagować, ponieważ na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, ponadto odśnieżanie chodników w Tychach odbywa się mechanicznie, co oznacza, że ich konstrukcja musi być na tyle solidna, by nie odkształcić się pod ciężarem ciągnika. Z tych powodów zaszła konieczność usunięcia niektórych powierzchniowych korzeni, co nie powinno mieć większego wpływu na statykę drzewa i jego kondycję - wyjaśnia Artur Kruczek.

Przedstawiciel MZUiM zapewnił, że projektanci każdorazowo starają się zastosować rozwiązania, które będą stanowić kompromis między wymogami bezpieczeństwa ruchu a potrzebą zachowania drzew. Jak tłumaczy, niestety nie zawsze jest to możliwe. Nadzór nad pracami w obrębie drzewostanu prowadzi inspektor Nadzoru MZUiM oraz przedstawiciele Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

- Z uwagi na złożoność zagadnienia nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań opisanych w "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy". Problem, który pojawił się przy realizacji chodnika przy ul. Cyganerii, nie jest opisany w ww. opracowaniu. Dokument ten nie przewiduje modelu zachowań w podobnej sytuacji, co tylko potwierdza, że spotykamy się z sytuacją nietypową - odpowiada dyrektor.

Papierologia?

Na koniec nasuwają się dwa pytania, czy dendrolodzy dokonali już oceny drzew? Oraz po co tworzyć dokument, który nie ma zastosowania w praktyce? Ponieważ przy wielu chodnikach w mieście rosną drzewa, więc niejako za każdym razem przy remoncie może wystąpić „sytuacja nietypowa”, która anuluje wszystkie zapisy w „Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy".

czytaj więcej:

Zniszczony korzeń przy ul. Cyganerii

TZUK wyraził niepokój co do działalności MZUiM Tychy!

ul. Strefowa

Drogi na terenach przemysłowych zostaną naprawione

In 20210616 123427639

Kolejne skrzyżowanie będzie nieprzejezdne

Prowadzone roboty drogowe na ul. Bałuckiego

Przebudowa kolejnej tyskiej drogi

Scott graham OQM Zw Nd3 Th U unsplash

Spisowe wtorki w tyskim urzędzie miasta

In 20210712 075932635

Utrudnienia w ruchu na ul. Towarowej

Wycięte drzewa przy ul. Burschego

Wycięto szpaler tui przy ul. Burschego