MZUiM Tychy poinformował, czy drogi na terenach przemysłowych zostaną naprawione

Rzeczniczka MZUiM Tychy Agnieszka Kijas odpowiedziała, czy Miejski Zarząd Ulic i Mostów zabierze się za remont ulicy Przemysłowej i Strefowej. Jednak odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów po publikacji artykułu w którym poruszamy problem ubytków na ulicach w tyskiej podstrefie ekonomicznej w końcu odpowiedział na nasze pytanie. Niestety odpowiedź nie jest do końca jednoznaczna. W odpowiedzi dowiadujemy się, że planowana jest kontynuacja przebudowy ul. Przemysłowej, ale dopiero w tym roku (2021 r.) rozpocznie się opracowanie dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o ulicę Strefową to rzeczniczka MZUiM Tychy Agnieszka Kijas poinformowała, że "aktualnie nie ma takiego zadania w budżecie Miasta Tychy na rok 2021."

Co do tej pory wiemy?

Wszystko wskazuje na to, że obecnie cała uwaga związana z przebudową lub remontami ulic, skupiona jest wokół wprowadzania projektu ITS Tychy - w ramach którego "powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów." Jednak i tutaj pojawia się problem. Miasto Tychy dysponuje już dynamicznymi tablicami parkingowymi. Znajdują się one na dwóch tyskich parkingach Park&Ride. Mimo to nie jest prowadzona ewidencja w ilu procentach parkingi są wykorzystywane. Co mogłoby być przydatne do określenia po jakim czasie będzie potrzeba wybudowania kolejnego obiektu parkingowego, a także czy w ogóle budowa kolejnego parkingu miałaby sens. Ta sytuacja pokazuje, że nie ma pewności czy miasto poradzi sobie z taką ilością informacji jaką planowo ma dostarczyć ITS. Oraz czy będzie potrafiło wykorzystać pozyskane informacje do skutecznego zarządzania ruchem w mieście.

Prośba o cierpliwość

Prawdopodobnie jedyną odpowiedzią na aktualne niedogodności związane z przemieszczaniem się po mieście jest prośba o cierpliwość

Prace nad ITS-em idą pełną parą. Roboty prowadzone są i będą na wielu tyskich skrzyżowaniach - mówi Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. - Utrudnień w ruchu nie da się uniknąć. Kierowców przepraszamy i jednocześnie prosimy o cierpliwość, o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków. Pamiętajmy, że z chwilą, gdy inwestycja dobiegnie końca, a przejazd przez miasto będzie bezpieczniejszy i sprawniejszy, te wszystkie niedogodności zostaną nam zrekompensowane.