Nowa ulica w Tychach otwarta. Połączenie Goździków i Oświęcimskiej na Wygorzelu uzupełnią przystanki

Od 19 grudnia kierowcy mogą korzystać z nowego łącznika pomiędzy ulicą Goździków na Wygorzelu a główną tyską arterią wschód-zachód - Oświęcimską. Wraz z bezimienną póki co ulicą powstały cztery wiaty przystankowe i rondo, od którego poprowadzone zostaną kolejne drogi.

UM Tychy
Rondo Bocianów w Tychach

Nowootwarta tyska droga łącząca ulice Goździków i Oświęcimską (część drogi krajowa 44) zwolni mieszkańców z konieczności korzystania z okrężnej drogi i wielkiego skrzyżowania typu ,,ślimak" przy podróżach w stronę miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Na inwestycję drogową magistrat poświęcił blisko 9,5 mln złotych; prace drogowe trwały półtorej roku. Oprócz całkowicie nowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego, wykonano oświetlenie uliczne, kanał technologiczny i kanalizację deszczową. Całość prac wykonała katowicka firma Drogopol.

Nowe przystanki i kolejne ulice

Nowa szosa ma usprawnić ruch w północno-wschodniej części miasta, przede wszystkim w peryferyjnych dzielnicach Wygorzele i Jaroszowice. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali do dyspozycji cztery nowe wiaty przystanków autobusowych, które zaczną być obsługiwane po korekcie rozkładów.

Na blisko kilometrowym odcinku jednopasmowej, dwukierunkowej drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej znajduje się rondo obsadzone zielenią; wzdłuż niej nasadzono ponadto przeszło 1300 drzew i
krzewów. W kolejnych latach od tego ronda mają zostać pociągnięte kolejne nitki dróg w tym urbanizującym się konsekwentnie rejonie Tychów.

UM Tychy/ak

Tychy

Może Cię zainteresować:

Oto największe inwestycje Miasta Tychy w najbliższych latach. Wylicza je uchwalony wraz z budżetem program

Autor: Redakcja

18/12/2022

Urząd Miasta Tychy

Może Cię zainteresować:

Budżet Tychów na 2023 przyjęty jednogłośnie. Mimo deficytu i utraty wpływów ma nie być radykalnych cięć

Autor: Arkadiusz Korejwo

17/12/2022