Oto największe inwestycje Miasta Tychy w najbliższych latach. Wylicza je uchwalony wraz z budżetem program

Wraz z przyszłorocznym budżetem na czwartkowej (15 grudnia) sesji rady miasta Tychy uchwalono - jednomyślnie, podobnie jak dokument budżetowy - program Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2026, który prognozuje dochody, wydatki i poziom zadlużenia samorządu. Możemy z niego wyczytać również, jakie inwestycje trwają lub są planowane przez magistrat i jakie są ich koszta.

fot. FB/Miasto Tychy
Tychy

Główną pozycje stanowią nakłady na remonty dróg i ich oświetlenie; w latach 2023-2026 planuje się poświęcić na ten cel 140 mln złotych. Następne są sport i rekreacja - 29 mln złotych i kultura - 24 miliony. Przedstawiamy największe zaplanowane dotąd i trwające inwestycje tyskiego samorządu.

Inwestycje drogowe 2023-2026

 • Przebudowa wiaduktów na ul. Mikołowskiej - 64,5 mln złotych, z czego 47,5 mln zł to subwencja w ramach Polskiego Ładu. Na którą podpisano już umowę, a potrwać ma do listopada 2025;
 • Rozbudowa ul. Lokalnej – 21,7 mln zł, realizacja w latach 2023-2024;
 • Trwająca Budowa ulic Piaskowej i Palmowej – 17,7 mln zł, planowane oddanie w maju 2023.
 • Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem – 12 mln zł, aktualnie opracowywany jest projekt. Realizację planowana jest w latach 2023-2024.

Inwestycje budowlane 2023-2026

 • termomodernizacja i remont budynku Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej - 24 mln zł, z czego 21 mln zł to środki z rekompensaty za utracone wpływy z PIT w ramach Polskiego Ładu. Kończy się procedura przetargowa na wybór wykonawcy, planowany termin zakończenia to 2024 rok;
 • w ramach Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego trwa budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - 10,1 mln zł, realizacja w latach 2023-2024;
 • tyski TBS otrzymał też środki na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej na budynek mieszkalny (około 30 lokali) - 6,2 mln zł, termin zakończenia - maj 2023;
 • rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej – 6 mln zł, 2023 rok;
 • wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 3,4 mln zł, lata 2023-2024;
 • zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Cichą, Czarnieckiego, Bielską, Cienistą – 2 mln zł, 2023 rok;
 • adaptacja części budynku po Zespole Szkół Municypalnych na Tyski HUB Zielonej Gospodarki – 1,8 mln zł, 2023 rok;
 • rewitalizacja Placu Konstytucji – 1,7 mln zł, 2023 rok;
 • przebudowa targowiska przy al. Bielskiej – 1,6 mln zł, 2023 rok;
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 70 – 0,5 mln zł.

Edukacja i zdrowie 2023-2026

 • przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych oraz przebudowa, remont i wyposażenie oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej i oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu - prawie 14 mln zł, lata 2023-2024;
 • rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego przy al. Niepodległości - ponad 12 mln zł, zakończenie w marcu 2023;
 • termomodernizacja i rozbudowa (budowa sali gimnastycznej z zapleczem, trzech sal lekcyjnych i łącznika) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - prawie 8 mln zł, 2023 rok;
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ul. Edukacji) - 5,5 mln zł, zakończenie lipiec 2023.

Sport i rekreacja 2023-2026

 • II etap budowy przystani sportów wodnych (tzw. mariny) przy jeziorze Paprocańskim: budowa budynku dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową oraz otoczeniem - ponad 10 mln zł, lata 2023-2024;
 • budowa boiska przy ul. Edukacji - 12,4 mln zł, projekt czeka na dotację z ministerstwa sportu. Realizacja w latach 2023-2024;
 • budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - 6,4 mln zł, ogłoszono przetarg na wykonanie.

UM Tychy/ak

Hub Zielonej Gospodarki Tychy - hala Piłsudskiego

Może Cię zainteresować:

Hub Zielonej Gospodarki w kompleksie przy Piłsudskiego. Władze Tychów zatwierdzają dokończenie obiektu

Autor: Redakcja

01/11/2022