Nowy nabór do służby w śląskiej policji. Nawet 4300 zł pensji brutto plus dodatki

Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach ogłosiła nabór do służby. Policja przekonuje, że nowym funkcjonariuszom zagwarantowała korzystne warunki finansowe Najbliższy termin przyjęć już 7 marca.

Wraz z nowym rokiem został ogłoszony nabór do śląskiej policji. Tylko w 2021 roku do garnizonu śląskiego przystąpiło 875 osób, w tym aż 138 kobiet. Jest to wynik rekordowy, bo w ostatnich 10 latach było to w sumie 6655 policjantek i policjantów.

- Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji. Służba w policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję. - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Ważną cechą u kandydatów powinna być chęć niesienia pomocy, empatia, a także duża odporność psychiczna. Policjant z zasady jest narażony na styczność z sytuacjami stresogennymi, w większości z tymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

Od 5 sierpnia 2020 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, zmieniające warunki przebiegu rekrutacji. Od tego momentu kandydaci muszą składać odpowiedni kwestionariusz w jednostkach miejskich, powiatowych policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście.

Również w związku z panującą pandemią COVID-19 procedura rekrutacyjna prowadzona jest w reżimie sanitarnym. Oznacza to, że kandydaci zobligowani są w trakcie pobytu w jednostce policji do noszenia maseczek ochronnych, jednorazowych rękawiczek, a także posiadania własnych przyborów do pisania.

Komendant główny policji określił terminy naborów na:

 • 7 marca;
 • 14 czerwca;
 • 2 sierpnia;
 • 19 września;
 • 29 grudnia.

Wszystkie niezbędne dokumenty, a także szczegółowy przebieg procedury kwalifikacyjnej jest dostępny na stronie policji.

Stabilna i długoletnia praca

Policja przekonuje, że nowym funkcjonariuszom gwarantuje korzystne warunki finansowe. Przede wszystkim jako główną zaletę wymienia się stabilną i długoletnią pracę - minimum 25 lat. Dla kandydatów ważną informacją jest możliwość awansu zawodowego, a także podwyższenie kwalifikacji.

Śląska policja oferuje młodym policjantom możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskanie dodatkowych uprawnień. Służba w policji zapewnia także zdobycie wykształcenia wyższego i przedwczesne uzyskanie uprawnień emerytalnych - po 25 latach.

Ile można zarobić w policji

Warunki finansowe oferowane dla kandydatów są zależne od ich stażu.

 • uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy,
 • po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 zł netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jak wyżej (wszystkie kwoty są szacunkowe).

Oprócz tych dwóch podstawowych progów pensji oferowane są:

 • nagrody roczne - trzynasta pensja,
 • nagrody jubileuszowe,
 • coroczne dofinansowanie wypoczynku,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania,
 • urlopy dodatkowe.