Nowy nabór do służby w śląskiej policji. Nawet 4300 zł pensji brutto plus dodatki

Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach ogłosiła nabór do służby. Policja przekonuje, że nowym funkcjonariuszom zagwarantowała korzystne warunki finansowe Najbliższy termin przyjęć już 7 marca.

Wraz z nowym rokiem został ogłoszony nabór do śląskiej policji. Tylko w 2021 roku do garnizonu śląskiego przystąpiło 875 osób, w tym aż 138 kobiet. Jest to wynik rekordowy, bo w ostatnich 10 latach było to w sumie 6655 policjantek i policjantów.

- Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji. Służba w policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję. - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Ważną cechą u kandydatów powinna być chęć niesienia pomocy, empatia, a także duża odporność psychiczna. Policjant z zasady jest narażony na styczność z sytuacjami stresogennymi, w większości z tymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

Od 5 sierpnia 2020 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, zmieniające warunki przebiegu rekrutacji. Od tego momentu kandydaci muszą składać odpowiedni kwestionariusz w jednostkach miejskich, powiatowych policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście.

Również w związku z panującą pandemią COVID-19 procedura rekrutacyjna prowadzona jest w reżimie sanitarnym. Oznacza to, że kandydaci zobligowani są w trakcie pobytu w jednostce policji do noszenia maseczek ochronnych, jednorazowych rękawiczek, a także posiadania własnych przyborów do pisania.

Komendant główny policji określił terminy naborów na:

 • 7 marca;
 • 14 czerwca;
 • 2 sierpnia;
 • 19 września;
 • 29 grudnia.

Wszystkie niezbędne dokumenty, a także szczegółowy przebieg procedury kwalifikacyjnej jest dostępny na stronie policji.

Stabilna i długoletnia praca

Policja przekonuje, że nowym funkcjonariuszom gwarantuje korzystne warunki finansowe. Przede wszystkim jako główną zaletę wymienia się stabilną i długoletnią pracę - minimum 25 lat. Dla kandydatów ważną informacją jest możliwość awansu zawodowego, a także podwyższenie kwalifikacji.

Śląska policja oferuje młodym policjantom możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskanie dodatkowych uprawnień. Służba w policji zapewnia także zdobycie wykształcenia wyższego i przedwczesne uzyskanie uprawnień emerytalnych - po 25 latach.

Ile można zarobić w policji

Warunki finansowe oferowane dla kandydatów są zależne od ich stażu.

 • uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy,
 • po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 zł netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jak wyżej (wszystkie kwoty są szacunkowe).

Oprócz tych dwóch podstawowych progów pensji oferowane są:

 • nagrody roczne - trzynasta pensja,
 • nagrody jubileuszowe,
 • coroczne dofinansowanie wypoczynku,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania,
 • urlopy dodatkowe.

czytaj więcej:

Patrol z Mikołajem

Mikołaj wraz z policjantami patrolował Tychy!

Policyjne zabezpieczenia w Tychach

Kolejny raz ponad 300 policjantów zabezpieczało mecz

Policja

Zmiany na policyjnych stanowiskach kierowniczych

Policja

Policjanci uświadamiali tyskich seniorów

62 661350

Policjanci uświadamiali tyskich seniorów

Policja

Tyscy policjanci otrzymali list za pomoc starszej osobie

Zajęcia z policyjnym psem

Spotkanie policjantów z pierwszakami