Nowy zarząd Związku Miast Polskich. Maciej Gramatyka w komisji rewizyjnej

Zrzeszenie polskich miast wybrało we wtorek (18 czerwca) swój nowy zarząd, któremu przewodniczyć będzie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a w prezydium znalazł się Arkadiusz Chęciński z Sosnowca. Wyznaczono także komisję rewizyjną, której przewodniczyć będzie Marcin Bazylek, prezydent Dąbrowy Górniczej, a w której znajdziemy również Macieja Gramatykę z Tychów.

Wikimedia Commons
Związek Miast Polskich - tablica

Zgromadzenie Ogólne ZMP na zjeździe w Warszawie wyznaczyło spośród włodarzy miast z całego kraju tych, którzy pokierują działalnością organizacji zajmującej się między innymi promocją polskich miast za granicą i negocjacjami z rządem.

Związek liczy ponad 360 miast.

To najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej 1917 roku. Doroczne zgromadzenie oceniło działalność władz za zeszły rok oraz wybrało ich nowy skład liczącego 30 osób zarządu i komisji rewizyjnej.

Przy wyborze władz stosowano klucz przynależności politycznej - jako że większość prezydentów i burmistrzów miast nie należy do żadnej partii, prezesem został bezpartyjny Jacek Sutryk (Wrocław).

W prezydium znaleźli się także jako wiceprezesi Jakub Banaszek (Chełm), Arkadiusz Chęciński (Sosnowiec), Krzysztof Kosiński (Ciechanów), Krzysztof Matyjaszczyk (Częstochowa). Sekretarzem została wybrana Anna Mieczkowska (Kołobrzeg), a skarbnikiem Magdalena Czarzyńska-Jachim (Sopot). W zarządzie znajdziemy też zarządców Ełku, Przemyśla, Jawora, Kartuz, Bielska-Białej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Hrubieszowa, Lublińca. Otwocka, Świdnicy, Płońska, Łukowa, Pucka, Kępna, Wołomina, Wojkowic, Wałbrzycha, Swarzędza, Białegostoku, Warszawy, Opola i Lublina.

Skład komisji rewizyjnej to poza przewodniczącym Marcinem Bazylakiem (Dąbrowa Górnicza) także włodarze Tomaszowa Mazowieckiego, Tychów, Glinojecka i Zabrza.

Nowy plan działania Związku Miast Polskich

W Warszawie przyjęta została uchwała określająca program działania Związku w I roku IX kadencji samorządowej. Wskazuje ona osiem priorytetó: przede wszystkim nowa ustawa o dochodach samorządów, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych.

Ponadto Związek będzie postulował o uzupełnienie obniżonych dochodów we wpływach budżetu państwa z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024. Na listę priorytetów delegaci wpisali także ustawę o zrównoważonym rozwoju miast, która będzie uwzględniała możliwość współdziałania.

Kolejną kwestią jest transformacja energetyczna gospodarki miejskiej umożliwiająca budowanie samodzielności energetycznej miast - z wykorzystaniem wytwarzanej lokalnie taniej energii odnawialnej. Mówi także o konieczności uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi):

- Jest sytuacją kuriozalną, że mieszkańcy mają finansować likwidację tych składowisk podczas gdy nie mają nic wspólnego z tą przestępczą działalnością - zwracał uwagę senator Frankiewicz, były prezydent Gliwic.

Związek chce też wspierać miasta członkowskie we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego, a także walczyć o zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3% PKB.

Ponadto Zgromadzenie przyjęło stanowisko w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz apel w sprawie konieczności poprawienia sytuacji finansowej polskich miast.

Wyciek gazu w Tychach 24 czerwca 2024

Może Cię zainteresować:

Wycieki gazu wzdłuż ulicy Stoczniowców w Tychach. Co dzieje się tym razem?

Autor: Arkadiusz Korejwo

26/06/2024

Fiat 500 i Leapmotor T03

Może Cię zainteresować:

Żegnaj Fiat 500, witaj Leapmotor T03? Włosko-chińskie roszady w tyskiej fabryce

Autor: Arkadiusz Korejwo

25/06/2024

Tichauer (Browar Obywatelski w Tychach)

Może Cię zainteresować:

Wycieczki po Tychach na urodziny Metropolii i nie tylko. Poradniczek powsinogi

Autor: Arkadiusz Korejwo

23/06/2024