Odnowa na Zameczku Myśliwskim w Promnicach zakończona. Zobacz, jak wygląda nowy dach!

Zakończyła się inwestycja na Zamku Myśliwskim w Promnicach. W ramach remontu wymienione zostało pokrycie dachowe. Przywrócono pełne walory historyczne i estetyczne.

Wymiana pokrycia dachowego wiązała się z naprawą i konserwacją więźby dachowej i odtworzeniem instalacji odgromowej w celu zabezpieczenie substancji zabytkowej przed dalszym niszczeniem.

Jak ustalono na podstawie kwerendy archiwalnej budynek historycznie był kryty łupkiem w stylu staroniemieckim a nie jak dotychczas gontem. W związku z czym nowe pokrycie dachu, wieży zachodniej oraz na ozdobnych wieżyczkach wykonano z łupka – informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Zakres robót objął też

  • naprawę więźby dachowej wzmocnienie, uzupełnienie ubytków
  • wprowadzenie ochrony antyogniowej
  • zabezpieczenie przeciwko insektom i grzybom

Jak informuje WUOZ w Katowicach, założono nowe obróbki blacharskie oraz poddano pracom konserwatorskim elementy dekoracyjne. Pięknie prezentują się zabytkowe wiatrowskazy oraz kominy.

Podczas oględzin zabytku 4 listopada, komisja konserwatorska odebrała roboty bez żadnych uwag.

Prace remontowe trwają już 3 lata!

Jak informują konserwatorzy od 2018 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie prowadzi prace zabezpieczające i remontowe. Dotychczas wykonano m. in. wymianę okładzin schodów wejściowych na kamienne, remont schodów wejściowych do baszty, izolację pionową ścian przyziemia.

W kolejnych etapach planowany jest remont konserwatorski elewacji oraz wnętrza.

O pozostałych prowadzonych pracach konserwatorskich możecie przeczytać w artykule Zamek Myśliwski w Promnicach. Jak przebiegają prace remontowe?

Jak możemy dalej przeczytać na stronie Facebookowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach "Budynek dawnego zameczku myśliwskiego, położony nad Jeziorem Paprocańskim w Kobiórze, wzniesiony w 1861 r., odbudowany po pożarze w 1868 r. według projektu Oliviera Pavelta, dla księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Hochberga - został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963 r.