Oficjalny komunikat spółki Master w sprawie tragicznego wypadku

14 września przy ul. Lokalnej 11 w Tychach doszło do tragicznego wypadku wskutek, którego pracownik zakładu zmarł. Master spółka z o. o. wystosowała oficjalne oświadczenie w sprawie wypadku

Markus spiske VO5w2 Ida70s unsplash

Treść oświadczenia Master spółka z o. o.

Master spółka z o.o. z siedzibą w Tychach z przykrością informuje, że dnia 14 września 2021 roku w na terenie zakładu przy ul. Lokalnej 11 w Tychach miał miejsce tragiczny wypadek. Nastąpił on podczas uruchamiania wyremontowanego zbiornika OS1, do którego odprowadzane są ścieki z hali kompostowni. Pracownik zszedł do pustego zbiornika. Podczas, gdy demontował jeden z korków, blokujących odpady, nastąpił nagły wyrzut odcieku, a zbiornik zaczął się błyskawicznie wypełniać. Pracownik stracił przytomność. Ponieważ Master posiada system bezpośredniego powiadamiania, w ciągu pięciu minut na miejscu pojawiła się PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i karetka. Pomimo poświęcenia strażaków i szybko podjętej akcji reanimacyjnej pracownik poniósł śmierć.

Na miejscu zdarzenia pracują specjalistyczne służby: straży pożarnej, policji, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, a także służby prokuratorskiej.

Zarząd spółki Master ściśle współpracuje z policją, prokuratorem oraz pozostałymi służbami. Powołano specjalną komisję, badającą wszystkie okoliczności zdarzenia, które mogły mieć wpływ na przyczyny i przebieg wypadku.

Do czasu zakończenia prac prowadzonych przez policję i prokuraturę oraz ustalenia przyczyn wypadku Zarząd spółki Master zmuszony jest wstrzymać się od udzielania komentarzy w sprawie. Zapewniamy jednocześnie, że o wynikach prac wewnętrznej komisji powołanej do wyjaśnienia tego wydarzenia, poinformujemy Państwa jak tylko będzie to możliwe.

Zarząd spółki Master zapewnił rodzinie zmarłego oraz pracownikom obecnym podczas zdarzenia wsparcie medyczne i psychologiczne.

Prosimy wszystkich o uszanowanie tej wyjątkowej, tragicznej sytuacji. O ewentualnych nowych faktach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Marek Szeles, Rzecznik prasowy Master spółka z o.o.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

  • wywozu odpadów komunalnych,
  • zagospodarowania odpadów,
  • selektywnej zbiórki odpadów,
  • zbiórki odpadów niebezpiecznych,
  • paliw alternatywnych,
  • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wysypiskowego OZE,
  • prowadzenia edukacji ekologicznej - min. organizacja Festiwalu Ekologicznego "EKO-MASTER" w Tychach.