Oświetlenie boiska Tychy Falcons zostanie zmodyfikowane. Radni uznali petycję za zasadną

Radni Miasta Tychy uznali za zasadną petycję dotyczącą zmiany oświetlenia boiska Tychy Falcons. Jednocześnie radni zaznaczyli, że oświetlenie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Unsplash.com
Modyfikacja świateł

Na początku stycznia 2022 r. informowaliśmy o petycji, którą złożyli mieszkańcy w sprawie oślepiającego oświetlenia na boisku przy ul. Zacisze. Wskazywali oni na możliwość wystąpienia „niebezpiecznych sytuacji drogowych, skutkujących poważnymi wypadkami komunikacyjnymi”spowodowanymi właśnie oślepieniem. Według mieszkańców „może to prowadzić do utraty zdrowia oraz życia postronnych osób, a nawet może doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym”.

Kolejnym argumentem za zmianą oświetlenia boiska miało być naruszenie norm prawa budowlanego. Światło boiskowych lamp jak wskazywali mieszkańcy „może stanowić immisję w stosunku do właścicieli okolicznych nieruchomości”. Składający petycję powoływali się na artykuł 144 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Odpowiedź radnych na petycję

Radni podczas sesji przyjęli uchwałę o zmodyfikowaniu oświetlenia boiska Tychy Falcons. Jednak mimo podjęcia decyzji o modyfikacji świateł radni stwierdzili, że nie naruszają one obowiązujących norm i przepisów.

– Rada Miasta Tychy stwierdza, że oświetlenie boiska przy ulicy Zacisze zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz uznała, że koniecznym jest podjęcie działań, mających na celu modyfikację przedmiotowego systemu oświetlenia w sposób umożliwiający jego sterowaniem. Zakłada się również wprowadzenie możliwości oświetlenia wybranej części boiska, a także możliwość zmniejszenia natężenia światła – uzasadniają swoją decyzję tyscy radni.