Pracownicy TZUK uczą się m. in. jak dostosować miasto do zmian klimatu

Pracownicy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych biorą udział w warsztatach „Uniwersalne Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach”. Mają one pozwolić na wypracowanie zasad, które zostaną wprowadzone do zarządzania miejską zielenią.

Unsplash.com
Studio dekorasyon vngzm4 P2 B Ts unsplash

Fundacja Sendzimira organizuje warsztaty w celu wprowadzenia „Uniwersalnych Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach”. Przedsięwzięcie ma pozwolić na wypracowanie standardów dla polskich miast, które podniosą jakość prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych zieleni w mieście. Nowe standardy biorą pod uwagę nie tylko naukowe wytyczne, ale podchodzą do zagadnienia zieleni w mieście w sposób interdyscyplinarny. Łącząc estetykę z dbałością o jej funkcje. Na przykład związane z retencją wód opadowych. Wypracowywane przez samorządy standardy mają pozwolić miastom na adaptację do zmian klimatu, co pozwoli zadbać o lepszą ochronę różnorodności biologicznej.

– Przedstawiciele miast z całej Polski wymieniają się swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z utrzymaniem zieleni miejskiej – informuje tyski magistrat.

Jak przekazuje Urząd Miasta Tychy w warsztatach udział biorą też specjaliści w dziedzinach przyrodniczych. Dodatkowo z warsztatów mogą skorzystać wykonawcy i firmy, które zajmują się utrzymaniem zieleni w mieście. Wypracowane standardy ostatecznie będą omawiane z przedstawicielami wykonawców prac pielęgnacyjnych.

Nowe uniwersalne standardy a istniejący tyski system

W Tychach od kilku lat funkcjonuje „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy", który opisuje sposoby postępowania z zielenią w mieście i który podczas ostatnich inwestycji mieście jest traktowany wybiórczo, czego przykładem mogą być uszkadzane pnie, czy też korzenie drzew. Dopiero po interwencji portalu NowinyTyskie.pl firmy wykonujące prace w mieście zaczęły korzystać z rozwiązań opisanych w tyskim systemie zarządzania.

- Z niepokojem dostrzegamy przejaw niszczenia roślinności przez inwestycje prowadzone w naszym mieście. Zwracaliśmy się do MZUiM o zwrócenie uwagi na kwestię ochrony zieleni podczas budowy. Dla planowanego zadania Tyski Zakład Usług Komunalnych każdorazowo przekazuje warunki oraz wytyczne do prac w terenach zieleni. Przypominamy o obowiązującym zarządzeniu prezydenta tj. "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy", natomiast w gestii jednostek prowadzących zadanie inwestycyjne pozostaje weryfikacja procesu budowy zgodnie z wydanymi warunkami oraz obowiązującymi wytycznymi – poinformowała portal NowinyTyskie.pl Barbara Skotniczy z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Ile razy w roku kosić trawę?

- Tyski "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy" wskazuje przede wszystkim kierunki zarządzania przestrzenią publiczną i dotyka tematu utrzymania zieleni w naszym mieście - mówi uczestniczka warsztatów, Róża Jaros z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach i dodaje: - Uniwersalne Standardy będą specjalistycznym dokumentem, zawierającym szczegółowe wytyczne dotyczące utrzymania/pielęgnacji zieleni miejskiej np. poruszane są tematy związane np. z koszeniem (ile razy kosić w przeciągu roku, na jaką wysokość, czy różnicować koszenie w zależności od charakteru miejsca).

Jak informuje tyski urząd niektóre z zasad tyskiego Systemu zostały już wprowadzone przez TZUK do przetargów (w Opisach Przedmiotu Zamówienia) i pokrywają się z omawianymi na warsztatach prowadzonych przez Fundację Sendzimira.

- Jednostki miejskie wprowadzają swoje wewnętrzne zasady pielęgnacji zieleni sukcesywnie na podstawie tyskiego Systemu, w miarę obserwacji, doświadczenia oraz trendów (np. w porównaniu z wcześniejszymi latami została ograniczona częstotliwość koszenia lub wpisano termin pierwszego pokosu po przekwitnięciu mniszka). Dokument Fundacji Sendzimira "Uniwersalne standardy utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w miastach" ma formalizować zapisy dotyczące pielęgnacji, które miasta już posiadają i przyjmują – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Rezultat warsztatów i atrakcyjne graficznie standardy

Jak informuje Urząd Miasta Tychy W oparciu o wnioski z prac grupy roboczej, konsultacji oraz materiały przygotowane przez zespół ekspertów, do końca czerwca 2022 roku, Fundacja Sendzimira opracuje treść Standardów w dwóch wersjach:

Opisowej, skierowanej do odbiorców profesjonalnych, zarządców terenów i wykonawców usług pielęgnacyjnych;

Atrakcyjnej graficznie, w formie praktycznych i przystępnych kart, skierowanej do mieszkańców i odbiorców półprofesjonalnych.

W warsztatach trwających od września 2021 do marca 2022 r. uczestniczą osoby związane z zielenią miejską ze Szczecina, Łodzi, Czechowic, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Ełku i Katowic. Opracowanie zostanie wdrożone w Krakowie i Wrocławiu. Będzie również udostępnione do wykorzystania i wdrożenia przez wszystkie zainteresowane miasta.