Prawie 10 mln zł na remonty i termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych w 2021 r.

Urząd Miasta Tychy informuje, że w 2021 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach podpisał z firmami budowlanymi umowy w wysokości ok. 10 milionów złotych na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków wspólnot mieszkaniowych.

Jak mówi dyrektor MZBM w Tychach Agata Goc – Zgodnie z podejmowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe uchwałami i zatwierdzonymi planami gospodarczymi, realizujemy i nadzorujemy liczne remonty w częściach wspólnych nieruchomości, m.in. wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, malowanie klatek schodowych i piwnic, remonty balkonów oraz dachów i kominów, a także wymianę stolarki drzwiowej, okiennej.

Dyrektor zaznacza, że coraz więcej wspólnot decyduje się na termomodernizacje nieruchomości.

- W samym tylko 2021 roku podpisano z firmami budowlanymi umowy w wysokości około 10 milionów złotych na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków wspólnot mieszkaniowych. Finansowanie tych przedsięwzięć jest możliwe między innymi dzięki kredytom bankowym z tzw. premiami termomodernizacyjnymi lub remontowymi, wypłacanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W sumie pozyskano w tym roku ok. 3,5 miliona złotych – dodaje dyrektor Goc.

Prace termomodernizacyjne i remontowe za ok. 9,4 mln zł

W sumie w 2021 roku zakończono prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach oraz na terenach wspólnot, których gmina jest współwłaścicielem, finansowane ze środków wspólnot lub z zaciągniętych kredytów w 75 nieruchomościach na łączną kwotę ok. 9,4 mln złotych (3,8 mln tej kwoty to środki z budżetu MZBM). Obecnie trwają prace w 52 nieruchomościach na łączną kwotę ok. 10,4 mln złotych.

Miasto informuje, że wyremontowano 69 wolnostanów na łączną kwotę ok. 1,26 mln złotych. Aktualnie trwa remont 13 wolnostanów za ok. 320 tys. złotych. W sprawie 3 wolnostanów trwają procedury przetargowe. 67 wolnostanów jest przed przetargiem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez urząd miast poza remontami części wspólnych budynków, MZBM prowadzi prace remontowe w lokalach, które stanowią mieszkaniowy zasób Gminy Tychy. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie nowych posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej czy drzwi oraz wyposażenie w kuchenkę lub podgrzewacz wody.

- Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny wykonujemy dodatkowo tzw. „biały montaż” i wykładzinę. Na przeprowadzenie w tym roku takich prac w 82 lokalach podpisane zostały umowy z wykonawcami na łączną kwotę ok. 1,5 miliona złotych – mówi Agata Goc.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach administruje 268 nieruchomościami, stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, spośród których gmina jest współwłaścicielem 263 nieruchomości.