Przebudowa DW 934: Od Imielina do Bierunia zostaną wycięte 694 drzewa

Jak informuje profil Bieruń - Sprawy z Twojego miasta na odcinku remontowanej drogi wojewódzkiej numer 934 mają zostać wycięte 694 drzewa. Wycinka związana jest z budową ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż drogi.

Bieruń - Sprawy z Twojego miasta
Drzewa Bieruń

Na drzewach rosnących wzdłuż odcinka DW 934 od Imielina do Bierunia pojawiły się różowe i zielone oznaczenia. Okazuje się, że sygnalizują one drzewa przeznaczone do wycięcia. Łącznie drzew jest 694, w tym także te rosnące od kilkudziesięciu lat.

Powodem wycinki jest kompleksowy remont drogi wojewódzkiej numer 934 przebiegającej przez Imielin, Chełm Śląski i Bieruń. Przebudowany zostanie odcinek DW 934 od skrzyżowania z ulicą Miarki i Dobrą w Imielinie do przejazdu kolejowego w Bieruniu. Inwestycja zakłada także przebudowę skrzyżowań i budowę ciągu pieszo-rowerowego. Długość przebudowywanego odcinka to łącznie prawie 10 km. Całość inwestycji ma być ukończona w 2024 roku.

Część pieniędzy na przebudowę drogi pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zarząd Dróg Wojewódzkich na remont wyda 148 mln złotych. Wykonawcą przebudowy jest spółka STRABAG Infrastruktura Południe.

– Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych – informują bieruńscy urzędnicy.

czytaj więcej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp z o o

W szpitalu w 2021 r. przyszło na świat 459 dzieci!

271295774 455531656133553 5333053432141418429 n

Wojewoda Wieczorek wstrzymuje powołanie tyskiego DPS

Zielone Czeki

Bieruń otrzymał nagrodę m. in. za walkę ze smogiem

Wizyta Patryka w TLT

Fan trolejbusów zwiedził zajezdnię TLT

Osiedle A

Nagroda dla tyszan za udział w spisie

Modernizacja zajezdni PKM Tychy

Oficjalne otwarcie zajezdni PKM Tychy

Tyskie Centrum Wolontariatu zaprasza na spotkania

Ruszają spotkania otwarte w Tyskim Centrum Wolontariatu