Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. Zmienią się zasady

Urząd Miasta Tychy informuje, że we wtorek, 1 marca 2022 r., rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Pomysły i propozycje mieszkańców będzie można zgłaszać przez 3 tygodnie, do 21 marca 2022 r.

UM Tychy
Budżet obywatelski

Od 1 marca 2022 r. będzie można składać wnioski do kolejnej edycji tyskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsza edycja BO w Tychach została zorganizowana w 2015 roku. Dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w Tychach wiele ciekawych projektów.

– Od samego początku ta forma zaangażowania mieszkańców i współdecydowania o mieście spotkała się z zainteresowaniem tyszan. W każdej edycji budżetu obywatelskiego pojawiają się projekty dotyczące najbliższego otoczenia- remontów chodników, budowy wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, boisk, oświetlenia, doposażenie placów zabaw, nasadzenia zieleni czy montażu małej architektury - ławek i koszy na śmieci. Mieszkańcy pamiętają również o projektach integrujących lokalne społeczności: organizacji festynów, seansów kina plenerowego, warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych czy różnego rodzaju zajęć sportowych – mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Zmiana zasad BO 2023

– Wprowadzony został podział osiedlowy, dzięki czemu każda z tyskich dzielnic i osiedli ma swoją pulę środków do rozdysponowania. Jest także pula ogólnomiejska, do której trafiają projekty dotyczące tyskich parków czy placówek oświatowych. Ostatnią zmianą, wprowadzoną na wniosek mieszkańców jest to, że podczas głosowania każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 4 głosy: 2 na projekty rejonowe oraz 2 na projekty dotyczące całego miasta – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy.

Tegoroczne projekty Budżetu Obywatelskiego

Urząd Miasta Tychy poinformował o projektach które zostaną zrealizowane w tym roku. Są to m. in. :

 • Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów AED w Tychach
 • Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji przy I LO przy ul. Korczaka 6
 • Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5
 • Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów
 • Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja
 • Montaż czujników jakości powietrza (różne lokalizacje)
 • Plac do gry w bule przy ul. Żwakowskiej
 • Tablica historyczna na Rynku
 • Łąka kwiatowa na os. C
 • Montaż luster drogowych przy al. Niepodległości
 • Mini ogród deszczowy przy ul. Darwina

Łącznie we wszystkich edycjach złożono 1517 wniosków, z czego 1040 trafiło pod głosowanie. W ramach tyskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali do realizacji 522 projektów.

W tegorocznej edycji BO wnioski będą zbierane do 21 marca 2022 r.

– Dla mieszkańców, którzy nie potrzebują dodatkowych konsultacji, w Głównym Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Budynku Centrum Balbina przy ul. Barona 30 w pokoju 209 będzie wystawiona urna, do której będzie można wrzucić wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów do BO. Wypełnione wnioski można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30 pokój 209 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@razemtychy.pl Wnioski i dodatkowe informacje dostępne są na stronie razemtychy.pl – informują tyscy urzędnicy.