Co się u nas buduje? Inwestycje publiczne w Tychach w 2024-2025

Przy uchwalaniu tegorocznego budżetu miejski skarbnik udzielił także sprawozdania na temat wieloletniej perspektywy finansowej miasta i kwot, jakie pochłoną przez najbliższe dwa lata rozpoczęte już inwestycje. Przedstawiamy ich listę wraz z kwotami, jakie pochłonie w tym roku ich realizacja.

Pixabay
City 4991094 1280
Przyjęta przez tyskich włodarzy

Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2024-2038 wyszczególnia m.in. inwestycje, które już zaplanowano, a które mają trafić do realizacji w latach 2024-2025. W tym okresie na rozwój miasto ma wydać co najmniej ok. 300 milionów złotych, nie licząc oczekiwanych środków z KPO. Najwięcej ma pochłonąć standardowo budowa i modernizacja dróg (151 mln zł), a następnie inwestycje w sport i rekreację (43 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (17 mln zł).

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych realizowanych gminnych inwestycji w Tychach z podziałem na kategorie.

Budownictwo drogowe

 • przebudowa wiaduktów na Mikołowskiej na wysokości dworca (64,6 mln złotych). Prace już trwają, mają się zakończyć do grudnia 2025. Ponad 2/3 kosztów pokrywa dotacja rządowa;
 • rozbudowa ulicy Lokalnej (19,2 mln złotych). Termin zakończenia prac to listopad 2025;
 • budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (12,6 mln złotych). Projekt jest gotowy, do końca tego roku trasa ma zostać zrealizowana. Całość inwestycji finansuje skarb gminy;
 • przebudowa Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (9,5 mln zł); realizacja w tym roku;
 • kontynuacja rozbudowy Długiej na odcinku od Wspólnej do S1 (7,4 mln złotych), Szkolnej od Wilczej do Obywatelskiej (6,4 mln złotych), Czarnej od Oświęcimskiej do Zwierzynieckiej (4,3 mln złotych) i Jaroszowickiej od rozwidlenia do Długiej (3,5 mln złotych);
 • 
budowa drogi bocznej Browarowej 6-4 (2,6 mln złotych);
 • 
dokończenie budowy ulic Piaskowej i Palmowej (3,6 mln złotych).
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • nowy budynek TTBS przy ul. Spacerowej )10,9 mln złotych). Za tą kwotę spółka wybuduje w latach 2024-2025 34 lokale mieszkalne i 2 lokale usługowe.

Budownictwo - pozostałe

 • przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu podległej komendzie PSP w Tychach (18,2 mln złptych). Wykonanie w latach 2024-2025, finansowanie w całości z budżetu państwa;
 • rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej (5 mln złotych) - realizacja w tym roku;
 • modernizacja budynku usługowego przy al. Bielskiej 128 (3,1 mln złotych) - realizacja w tym roku;
 • *adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego na potrzeby nowego żłobka (2,8 mln złotych) - realizacja w latach 2024-2025.

Kultura fizyczna i rekreacja

 • budowa przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (mariny) - II etap (23,4 mln złotych). Obejmie on budowę budynku dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową, pomosty, ścieżki pieszo-jezdne i oświetlenie. Planowe zakończenie w lipcu 2025;
 • budowa boiska treningowego przy Edukacji (12,4 mln złotych). Po czterech przetargach, w których miasto nie zdołało znaleźć opłacalnego wykonawcy, zdecydowano się oszczędzić na typie murawy (trawiasta zamiast hybrydowej), co pozwoli zrealizować prace w tym roku;
 • budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek (7,7 mln złotych). Inwestycja trwa - planowany termin zakończenia robót to maj tego roku.

Oświata i wychowanie

 • budowa boiska z zadaszeniem przy SP 21 na osiedlu M (ok. 7 mln złotych) - realizacja w 2024;
 • termomodernizacja i rozbudowa ZSP nr 3 na Wartogłowcu (6,6 mln złotych). Prace trwają - szkoła zyska poza dociepleniem nową saię gimnastyczną i część lekcyjną;
 • termomodernizacja przedszkola nr 14 na osiedlu C (2,2 mln złotych) - projekt czeka na wykonanie.

Kultura

 • modernizacja Teatru Małego (26,5 min złotych). Prace rremont generalny wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu) trwają; planowe zakończenie w październiku tego roku. 80% wydatków pokrywają środki rządowe;
 • renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego (3,5 mln złotych). Prawie całość dotacji, która zostanie przekazana parafii, to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ochrona zdrowia

 • dokończenie przebudowy i remontu oraz wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu - umożliwi to dodatkowe 6,3 mln złotych dla spółki Megrez zarządzającej tyskim szpitalem wielospecjalistycznym.
Urząd Miasta Tychy

Może Cię zainteresować:

Przełomowy rok - po nim już "z górki". Prognozy ws. budżetu miasta do 2027

Autor: Arkadiusz Korejwo

03/01/2024

Rada Miasta Tychy

Może Cię zainteresować:

Polski Chaos trwa - są wzrosty, ale to spadki. Oto budżet Tychów na 2024

Autor: Arkadiusz Korejwo

15/12/2023

Maciej Gramatyka namaszczony przez Andrzeja Dziubę

Może Cię zainteresować:

Były wiceprezydent zostanie nowym komisarzem Tychów? "Sprawa jest w toku"

Autor: Patryk Osadnik

03/01/2024