robota tychy

Duonguyen 3 Gl POH56 Zd Y unsplash

Dzieci z Ukrainy w tyskich szkołach. „Brutalnie wyrwani ze swojego dotychczasowego życia”

Urząd Miasta Tychy informuje, że od początku wojny w Ukrainie, do tyskich szkół publicznych zapisało się już 414 dzieci z Ukrainy. Publiczne przedszkola przyjęły 89 dzieci.