Tychy cmentarz

Cmentarz

Tyski cmentarz zostanie rozbudowany. Powstanie m. in. kolumbarium

Trwają prace projektowe rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej. Na cmentarzu oprócz miejsc grzebalnych powstanie także kolumbarium.