Tychy dostaną 21 mln złotych dofinansowania! Teatr Mały zostanie gruntownie odremontowany

W poniedziałek, 30 maja 2022 r., premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru w II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tychy dostały obietnicę dofinansowania termomodernizacji i modernizacji Teatru Małego.

UM Tychy
Tychy Teatr Mały

Poprzednia obietnica dofinansowania przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej 44 w ramach pilotażowego naboru do Polskiego Ładu nie została jeszcze zrealizowana, ale teraz pojawiła się informacja o nowej promesy dofinansowania. Tym razem padło na Teatr Mały w Tychach. Obietnica dofinansowania z Polskiego Ładu wynosi 21 060 000 złotych, a wkład własny 2 340 000. Łącznie na „Termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu” zostanie wydane 23 400 000 złotych.

- Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom. Dzięki bardzo dobrej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów będzie można realizować zadania przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnych. Potrzebne są dziś takie właśnie inicjatywy, aby dać kolejny impuls gospodarce - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

Odnowiony teatr w Tychach

W ramach inwestycji m.in. zostanie przeprowadzona termomodernizacja dachu. Wymieniona zostanie instalacja odgromowa. Wykonana zostanie termomodernizacja ścian, wymianie ulegnie instalacja wodno-kanalizacyjnej, a także instalacja centralnego ogrzewania z nowym węzłem cieplnym, elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji, hydrantowej, przeciwpożarowej. W ramach remontu zagospodarowany zostanie też terenu wokół Teatru Małego w tym powstaną m.in. miejsca parkingowych, place i trakty piesze i pojawi się mała architektura. – Wykonane zostaną także wewnętrzne prace remontowe związane z remontami pomieszczeń sanitarnych, szatni, garderób, drewnianych podestów nad sceną, a także malowanie sufitu i ścian oraz wymianę foteli na widowni (sala teatralna liczy 426 miejsc siedzących) – wymieniają tyscy urzędnicy.

– Świetna informacja na początek tygodnia. Ten obiekt od dawna wymaga gruntownego remontu. Teraz będzie możliwe jego przeprowadzenie - właśnie otrzymaliśmy informacje, że otrzymamy ponad 21 mln złotych dofinansowania z programu Polski Ład na przebudowę Teatr Mały Tychy. Projekt zakłada termomodernizację budynku teatru wraz z przebudową jego wnętrza i zagospodarowaniem sąsiadującego terenu np. dla potrzeb organizowania kina plenerowego i spektakli teatralnych „pod chmurką”. Całkowity koszt inwestycji to 23,4 mln zł – poinformował na swoim Facebook’u prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Jak dodają urzędnicy remont oprócz wpływy na poprawę warunków korzystania z budynku i podniesienia jego estetyki ma przyczynić się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej. Pozwoli ograniczyć koszty bieżącego utrzymania budynku.

Tyski Teatr Mały jest od 2000 roku samorządową instytucją kultury. Poza teatrem, w budynku prowadzi swoją działalność Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków oraz Pokój Edukacji Twórczej, przeznaczony do realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej.