Tychy na 5 miejscu w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego według Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Tychy znalazły się na 5. pozycji w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. We wtorek 16 listopada 2021 roku, podczas uroczystej gali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim wyróżnienie odebrał prezydent miasta Andrzej Dziuba.

UM Tychy
Tychy

Jak informuje Urząd Miasta Tychy, w ramach rankingu ocenie przygotowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, poddane zostały wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników.

Tychy zajęły 5 miejsce wśród miast na prawach powiatu tuż za Gliwicami. W ścisłej czołówce tej kategorii znalazły się:

 1. Bielsko-Biała,
 2. Katowice,
 3. Rybnik
- Miejsce w pierwszej dziesiątce tego rankingu potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku, że dobrze wykorzystujemy możliwości i potencjał, jaki ma nasze miasto. Gratuluję wszystkim mieszkańcom Tychów. To wyróżnienie dla Nas wszystkich – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Promocja najlepszych i wyróżniających się gmin

Jak możemy przeczytać w wyjaśnieniu twórców rankingu, tworząc ranking eksperci brali pod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę, czy też nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.

- Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin, i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu. Ranking jest wyjątkowy, bo oparty na twardych danych GUS – mówi Marcin Smala, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Jak informuje tyski magistrat „Ranking Gmin” jest inicjatywą, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Najlepsze dziesięć gmin powyżej 20 tys. mieszkańców to:

 1. Tarnowskie Góry
 2. Cieszyn
 3. Mikołów
 4. Czeladź
 5. Czechowice-Dziedzice
 6. Lubliniec
 7. Jasienica
 8. Łaziska Górne
 9. Zawiercie
 10. Żywiec

Gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców:

 1. Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński)
 2. Buczkowice (powiat bielski)
 3. Wilkowice (powiat bielski)
 4. Lubomia (powiat wodzisławski)
 5. Imielin (powiat bieruńsko-lędziński)
 6. Szczyrk (powiat bielski)
 7. Chybie (powiat cieszyński)
 8. Przyrów (powiat częstochowski)
 9. Kornowac (powiat raciborski)
 10. Kozy (powiat bielski)

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

Tychy w daleko od podium w rankingu jakości życia!

Ostatnio ukazał się ranking „Gmina Dobra do Życia” którego zadaniem jest pokazać, gdzie w Polsce żyje się najlepiej. Badanie przeprowadza Serwis Samorządowy PAP. Niestety, żadne miasto ani gmina z woj. śląskiego nie znalazła się w pierwszej dziesiątce. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule Ranking jakości życia w polskich miastach. Tychy daleko od podium!