Warsztaty dla tyskich urzędników. Wcielili się w rolę osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Tychy poinformował, że tyscy urzędnicy mieli możliwość zapoznania się z ograniczeniami w mieście z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Celem warsztatów było zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców.

Urzędnicy zajmujący się prowadzeniem inwestycji, robót budowlanych i remontów w mieście, wzięli udział w warsztatach, na których zaznajomili się z ograniczeniami i potrzebami osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbywały się w auli Centrum Balbina, tematyka spotkań dotyczyła dostępności architektonicznej w mieście.

Celem zajęć była pomoc w znajdywaniu rozwiązań w trakcie projektowania pod kątem użyteczności w miejskiej przestrzeni oraz w obiektach publicznych. Warsztaty mają pomóc urzędnikom w przyszłym rozpoznawaniu zagadnień prawnych związanych z dostępnością i poruszaniem się osób ze specjalnymi potrzebami.

- Pokazuje nam w sposób bezpośredni i oczywisty z czym muszą borykać się osoby z ograniczoną sprawnością. Panie prowadzące szkolenie w bardzo empatyczny sposób przedstawiały nam potrzeby i możliwe uczucia osób, które napotykają na bariery w przestrzeni publicznej i nie mają możliwości ich pokonania. Uświadamiały też jak bardzo ważne jest możliwie równe traktowanie osób sprawnych i osób z brakiem pełnej sprawności, jak ogromnie istotne jest wzajemne wsparcie między ludźmi – mówi Monika Pifko z Wydział. Innowacji i Inwestycji

Wytyczne dla nowych inwestycji i remontów

Podczas warsztatów urzędnicy mieli okazje poruszać się po mieście wózkami, z zasłoniętymi oczami z osobą towarzyszącą czy z blokadami i obciążeniem ograniczającymi swobodne poruszanie się – informują tyscy urzędnicy. Oprócz tego, na warsztatach omawiane były zagadnienia z zakresu wpływu projektowania środowiska na relacje w społeczeństwie, a także dobre praktyki i ich zastosowanie w momencie przygotowywania inwestycji.

- Zaskakujące było to, jak trudno jest poruszać się po przekroczeniu granic komfortu pełnej sprawności. Podczas warsztatów towarzyszyło nam uczucie niemocy, ograniczenia, zmiana perspektywy i odbioru przestrzeni. Pokonanie jakiegokolwiek dystansu jest dużym wyzwaniem – dodaje Róża Jaros z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Ostatnim etapem szkoleń ma być przygotowanie wytycznych, które mają być stosowane podczas przygotowania planów inwestycji i remontów. Jednak nie zawsze wytyczne, które są ustalane przez tyskich urzędników są respektowane przez osoby wykonujące inwestycje. Przykładem takich działań jest luźne traktowanie przez inwestorów opublikowanego w 2019 roku Systemu Zarządzania Terenami Zieleni w Tychach. W mieście w trakcie różnych inwestycji wykonywanych w okolicy drzew dochodzi do uszkodzeń kory i pnia drzew.