Warsztaty dla tyskich urzędników. Wcielili się w rolę osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Tychy poinformował, że tyscy urzędnicy mieli możliwość zapoznania się z ograniczeniami w mieście z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Celem warsztatów było zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców.

Zniszczony korzeń przy ul. Cyganerii

Może Cię zainteresować:

Podczas remontu chodnika przy ul. Cyganerii doszło do zniszczenia korzeni drzew

Autor: Tomasz Stankiewicz

18/06/2021