Tychy z lat 70. ubiegłego wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia!

W 1950 roku Prezydium Rządu podjęło decyzję o budowie Nowych Tychów, od tego czasu możemy mówić o postępującym rozwoju naszego miasta. Jak Tychy wyglądały w latach 70. ubiegłego wieku? Co sprawiło, że w 1975 roku nastąpił nagły wzrost mieszkańców naszego miasta? Zobacz galerię zdjęć pod artykułem i cofnij się do lat 70. XX wieku.

Pierwsze osiedle powstało według projektu Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, następne były dziełem Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchert.

Rozbudowa Tychów jest efektem planów stworzenia zaplecza mieszkaniowego dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Tychy miały się stać pierwszym i największym miastem w systemie satelitów aglomeracji górnośląskiej. Miasto rozwijało się bardzo dynamicznie stając się miejscem gdzie możemy znaleźć wiele ważnych inwestycji również tych przemysłowych, dzięki czemu zostało czymś więcej niż bazą noclegową - zyskało status samodzielnego ośrodka miejskiego.

Lata 70. w Tychach

W 1970 roku w Tychach mieszkało ponad 71 tys. ludzi. Pięć lat później, bo w 1975 roku liczba mieszkańców wzrosła do ponad 135 tysięcy. Przyczyną nagłego wzrostu liczby ludności były zmiany administracyjne.

W roku 1973 do Tychów zostały przyłączone

  • Cielmice,
  • Urbanowice,
  • Jaroszowice
  • część Bierunia Starego.

W kolejnych latach miasto powiększyło się o pozostałą część Bierunia. W obszar Tychów weszły takie miejscowości jak

  • Lędziny,
  • Imielin,
  • Chełm Śląski,
  • Wyry,
  • Gostyń.

W 1977 roku dołączono Bojszowy, Jedlinę, Świerczyniec, Międzyrzecze oraz część Kobióra. Jednocześnie od Tychów odłączono Imielin, Chełm Śląski i część Kopciowic. Powierzchnia Tychów wynosiła wtedy 271 km2.

Autorzy zdjęć

Zygmunt Wieczorek w latach 1960-1999 fotoreporter Dziennika Zachodniego oraz Trybuny Robotniczej. Rejestrował wydarzenia polityczne i społeczne na Śląsku. W Tychach, w latach 70. XX wieku dokumentował architekturę miasta, uroczystości miejskie, wizyty ważnych osobistości państwowych i partyjnych, rozwój przemysłu oraz wydarzenia sportowe.

Michał Cała artysta fotografik wielokrotnie nagradzany za cykle fotografii „Śląsk” i „Galicja”, powstałe w latach 1972-1992. Urodził się w 1948 r. w Toruniu. Po studiach na Politechnice Warszawskiej zamieszkał w Tychach w latach 1977-1995. Należał do działającego w mieście Klubu Fotograficznego KRON. Obecnie mieszka w Bielsku-Białej. Od 1984 r. jest członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików.

Zygmunt Kubski zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne, Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów fotografii Muzeum Miejskiego w Tychach. Dostępne są na stronie muzeum.tychy.pl

Zobacz zdjęcia!

czytaj więcej:

Montaż nowych belek na wiadukcie w Tychach

Na wiadukcie w Tychach pojawiły się kilkunastotonowe belki!

L 16

Tyskie zabytki mogą otrzymać dotacje!

Paprocany Nad dachami

Czy na Paprocanach będzie więcej miejsc parkingowych?

Drzewa przy ul. Burschego

Przy ul. Burschego w Tychach zostaną wycięte drzewa

MM Ty F 2461

Kameralne warsztaty fotograficzne w Tychach

Widok na osiedle C w Tychach

Odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Osiedla C

Infokiosk

Czy tablice będą lepszym rozwiązaniem niż infokioski?