Tyscy urzędnicy z wizytą w Finlandii. Zobacz dlaczego!

W ramach projektu „Sięgnij po Nowe”, przedstawiciele PUP Tychy wraz z Maciejem Gramatyką (Z-cą Prezydenta Miasta Tychy) i Bernardem Bednorzem (Starostą Powiatu bieruńsko-lędzińskiego) mają możliwość poznania, a następnie wdrożenia rozwiązań stosowanych przez fińskie urzędy zatrudnienia.

242192037 1586894538329218 4841525870041600894 n

Delegacja z Tychów podczas wizyty poznaje m.in. Trestart (metodologię pomagającą osobom poszukującym zatrudnienia w dostosowaniu się do nowego rynku pracy, na którym muszą przyjąć bardziej aktywne nastawienie, a nawet stworzyć miejsca pracy dla samych siebie), „Linia serwisowa nr 3” (wparcie realizowane w punktach kompleksowej obsługi klienta przy ścisłej współpracy urząd pracy – gmina, a także w organizowanych przez gminy regionalnych centrach rynku pracy, instytucjach rehabilitacji zawodowej, ośrodkach edukacji dorosłych i organizacjach pozarządowych świadczących usługi dla osób starszych), Stop and go” (koncepcja doradztwa grupowego dla pracowników w okresie przejściowym).

Powyższe metody dotyczą współpracy z pracodawcami na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy czyli długotrwałym bezrobociu i w wieku +50, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod poradnictwa zawodowego pozwalających na efektywne i skuteczne planowanie i rozwój kariery zawodowej.

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest z EFS w ramach wsparcia dla podmiotów wdrążających współpracę międzynarodową „Ścieżki współpracy”.