Tyski Zakład Usług Komunalnych wyraził niepokój co do działalności MZUiM Tychy!

Ostatnio w Tychach podczas prac związanych z modernizacją chodników doszło do uszkodzeń drzew. Robotnicy prowadzący prace dokonali uszkodzeń korzeni drzew oraz kory.

O sprawie z uszkodzeniami już informowaliśmy. Dotyczyły one drzew przy ulicy Cyganerii i Alei Bielskiej w Tychach. Do zniszczeń poczynionych przy ul. Cyganerii odniósł się nawet radny miasta Tychy na sesji rady. Domagał się wyjaśnień. Odpowiedział mu dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach:

- Z uwagi na złożoność zagadnienia nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań opisanych w "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy". Problem, który pojawił się przy realizacji chodnika przy ul. Cyganerii, nie jest opisany w ww. opracowaniu. Dokument ten nie przewiduje modelu zachowań w podobnej sytuacji, co tylko potwierdza, że spotykamy się z sytuacją nietypową - odpowiada dyrektor.

Jeżeli sytuacja była nietypowa to nasuwa się pytanie - po co tworzyć dokument, który nie ma zastosowania w praktyce? -Ponieważ przy wielu chodnikach w mieście rosną drzewa, więc niejako za każdym razem przy remoncie może wystąpić „sytuacja nietypowa”, która anuluje wszystkie zapisy w „Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy". Tak jak np. przy al. Bielskiej.

Odpowiedź TZUK Tychy

Z odpowiedzi jaką nasza gazeta uzyskała od Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych wynika, że MZUiM każdorazowo otrzymuje warunki oraz wytyczne dotyczącego tego jak prowadzić prace przy zieleni.

"Z niepokojem dostrzegamy przejaw niszczenia roślinności przez inwestycje prowadzone w naszym mieście. Zwracaliśmy się do MZUiM o zwrócenie uwagi na kwestię ochrony zieleni podczas budowy. Dla planowanego zadania Tyski Zakład Usług Komunalnych każdorazowo przekazuje warunki oraz wytyczne do prac w terenach zieleni. Przypominamy o obowiązującym zarządzeniu prezydenta tj. "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy", natomiast w gestii jednostek prowadzących zadanie inwestycyjne pozostaje weryfikacja procesu budowy zgodnie z wydanymi warunkami oraz obowiązującymi wytycznymi" - poinformowała Barbara Skotniczy z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Nad robotami drogowymi oraz pracami związanymi z drogami w mieście, nadzór sprawuje spółka MZUiM Tychy. Jak informuje spółka TZUK "w gestii jednostek prowadzących zadanie inwestycyjne pozostaje weryfikacja procesu budowy zgodnie z wydanymi warunkami oraz obowiązującymi wytycznymi", oznacza to, że ktoś w MZUiM zaniedbał swoje obowiązki w wyniku czego doszło do uszkodzeń zieleni w mieście.

Uszkodzone drzewa przy ul. Cyganerii

Uszkodzone drzewa przy ul. Cyganerii miały zostać zbadane przez dendrologów, jednak dalej nie zostały udostępnione wyniki badań. Jak poinformowała nas rzeczniczka MZUiM Tychy Agnieszka Kijas "Nie posiadamy jeszcze opinii dendrologów w sprawie drzew na ul. Cyganerii". Niestety nie otrzymaliśmy przybliżonej daty udostępnienia wyników.

Uszkodzone drzewa przy al. Bielskiej

Następnie zapytaliśmy rzeczniczki MZUiM jakie kroki zostaną podjęte wobec uszkodzeń drzew przy al. Bielskiej, oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

Aktualnie trwa postępowanie wyjaśniające, ponieważ wykonawca prac nie zabezpieczył drzew. Wstępna wizja w terenie wykazała, że skala uszkodzeń jest niska - Agnieszka Kijas, rzeczniczka MZUiM Tychy

Komentarz czytelnika

Pod ostatnim artykułem nasz czytelnik skomentował sytuacje uszkodzeń drzew przy ul. Cyganerii w ten sposób:

Jakie to typowe, że tzw. wykonawca zaczyna działać bez konsultacji, nabroi i stawia wszystkich przed faktem dokonanym. Nasze miasto jeszcze jest zielone i fajnie byłoby, jakby ten stan się utrzymał. I jeszcze, żeby deweloperka nie wciskała się w coraz ciaśniejsze wolne przestrzenie, ale tego chyba już nikt nie przypilnuje...