Wybrano wykonawcę odcinka drogi S1 Mysłowice - Bieruń. Coraz bliżej domknięcia S1 do Bielska-Białej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od Mysłowic do Bierunia. Tym samym 40 kilometrów drogi od Mysłowic do Bielska-Białej byłoby na etapie realizacji.

Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę, zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Oprócz tego firma zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem inwestycji potrzeba jeszcze przeprowadzić standardową kontrolę uprzednią, którą zajmie się Urząd Zamówień Publicznych. W momencie kiedy wynik kontroli będzie pozytywny na przełomie maja i czerwca 2022 r. dojdzie do podpisania umowy. Wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej, które jeszcze nie zostały ukończone będą na etapie realizacji.

Na czym polega realizacja odcinka od Mysłowic do Bierunia? Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. W ramach realizacji powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na budowę odcinka wpłynęło dziesięć ofert.

Kalendarium zakończenia prac

węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła)  

  • czerwiec 2022 r. - planowany termin podpisania umowy  
  • III kwartał 2025 r. - planowany termin zakończenia   

węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia  

  • listopad 2021 r. - podpisanie umowy
  • 2023 r. - planowany termin udostępnienia do ruchu jezdni w układzie 1x1 
  • grudzień 2024 r. - planowany termin zakończenia  

węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice 

  • maj 2020 r. - podpisanie umowy  
  • sierpień 2023 r. - planowany termin zakończenia  

Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) 

  • sierpień 2020 r. - podpisanie umowy  
  • listopad 2023 r. - planowany termin zakończenia