Do końca lutego można zgłaszać kandydatów do prezydenckich nagród Tyskiej Gali Kultury 2023

Zaangażowani kulturalnie tyszanie mogą do końca lutego 2023 r. wysuwać swoich kandydatów do nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda może zostać przyznana osobie zamieszkałej w Tychach, podmiotowi prawnemu z siedzibą na terenie miasta, jak również osobie/podmiotowi, których działalność w dziedzinie twórczości i promowania kultury w znaczący sposób wiąże się z miastem. Czas na zgłoszenia upływa 1 marca 2023 roku.

Nagrody prezydenta Tychów w dziedzinie kultury wręczane są od 1996 roku. Pierwszą otrzymał Rafał Klimkiewicz, zwycięzca konkursu Polskiej Fotografii Prasowej. Wśród nagrodzonych znajdują się też m.in. aktorka Kamila Baar, pianista Mateusz Krzyżowski, grupa artystyczna Teatr T.C.R., orkiestra kameralna AUKSO, twórcy konkursu Tychy Press Photo Dominik Gajda i Marcin Zimnal czy artysta Michał Litkiv.

Nagrody są przyznawane w kategoriach:

  • twórczość artystyczna szczególne osiągnięcia twórcze, dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu z uwzględnieniem udziału w konkursach lub stworzenie szczególnego dzieła;
  • upowszechnianie kulturystworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, wspieranie młodych talentów z miasta Tychy, zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
  • ochrona kulturyzaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocja dorobku kulturowego miasta, stworzenie szczególnego projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Tychów;
  • Tyski Ambasador Kultury – tytuł przyznawany osobom, które w szczególny sposób promują Tychy poprzez dorobek artystyczny o szczególnym, ponadlokalnym znaczeniu.

Uprawnieni do zgłoszenia kandydatury

Prezydent przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek miejskich radnych, instytucji kultury, szkoły o profilu artystycznym, związku (stowarzyszenia, fundacji), lub indywidualnych twórców. Szczegółowy regulamin zgłoszeń znaleźć można w serwisie UM Tychy pod tym linkiem.

Spolecznik

Może Cię zainteresować:

Tyski Społecznik Roku 2022 - znamy wyróżnionych. Coraz więcej zgłoszeń i nowa kategoria - wolontariusz roku

Autor: Redakcja

02/12/2022

Tomasz Kot jako Ryszard Riedel

Może Cię zainteresować:

Tomasz Kot zagrał Ryśka Riedla. "Na Śląsku witają mnie jak honorowego obywatela"

Autor: Katarzyna Pachelska

03/02/2023