Nowi honorowi obywatele miasta Tychy: wybitny plastyk Stanisław Mazuś i profesor medycyny Ryszard Poręba

Na ostatniej sesji tyskiej rady miasta, na której uchwalono także przyszłoroczny budżet, przyznano tytuły honorowych obywateli miasta. Wśród wyróżnionych osobistości znalazł się artysta Stanisław Mazuś i profesor medycyny Ryszard Poręba.

Piotr Podsiadły/UM Tychy
Honorowi Obywatele miasta Tychy 2022

Przyznanie honorowych tytułów odbyło się przez aklamację w obecności laureatów. Laudację o Stanisławie Mazusiu wygłosiła dyrektorka Muzeum Miejskiego Aleksandra Matuszczyk, zasługi profesora Poręby przywołał natomiast dr Maciej Jędrzejko - uznany ginekolog i tyski radny.

Sylwetka Stanisława Mazusia

Stanisław Mazuś to artysta związany z Tychami od 1968 roku. Malarz i grafik nagrodzony dotąd m.in. państwowym medalem Gloria Artis tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał za, wedle uzasadnienia rady, ,,aktywne kształtowanie środowiska twórczego miasta i regionu, zaangażowanie w przygotowywanie licznych wystaw, m.in. towarzyszących Tyskim Spotkaniom Młodości oraz opiekę twórczą nad miejscowymi plastykami-amatorami". W zeszłym miesiącu w tyskim muzeum miało miejsce otwarcie najnowszej wystawy zasłużonego twórcy, który niezwykle chwali sobie swoje przybrane otoczenie:

Cieszę się, że tak się moje życie potoczyło że jestem w Tychach. Tychy to moje cudowne miejsce. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym gdziekolwiek indziej na kuli ziemskiej stworzyć tyle i tak, by mnie to satysfakcjonowało.

Profesor i społecznik Ryszard Poręba

Rada miasta utytułowała profesora nauk medycznych Ryszarda Porębę w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie zmniejszenia umieralności z powodu raka szyjki macicy kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim i Tychach poprzez wprowadzenie obowiązkowych, masowych badań cytologicznych oraz promocję szczepień przeciw wirusowi HPVZ.

Dzięki jego działalności Tychy są dziś w czołówce regionów o największej wykrywalności i najmniejszej umieralności z powodu tej choroby. Profesor został doceniony także za całokształt osiągnięć naukowych opiewający na ponad 300 publikacji, wybitne osiągnięcia edukacyjne (m.in. stworzenie w ciągu dziesięciu lat 26 szkół rodzenia na Śląsku, w tym pierwszej w Tychach) oraz osiągnięcia na polu wprowadzania innowacji (m.in. przeprowadzenie wraz z prof. Adamem Ostrzeńskim w Tychach nowatorskiej wideolaparoskopii w 1991 roku).

Inni honorowi obywatele Tychów

Dotąd tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tychy przyznano arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi (2004), hokeiście Mariuszowi Czerkawskiemu (2009), dyrygentowi, skrzypkowi i dyrektorowi artystycznemu orkiestry kameralnej AUKSO Markowi Mosiowi (2009), socjologowi prof. Markowi Szczepańskiemu (2009), byłemu prezesowi Tyskich Browarów Książęcych - Pawłowi Sudołowi (2010) oraz himalaiście Adamowi Bieleckiemu (2018).

UM Tychy/ak

Stypendium

Może Cię zainteresować:

Tychy przyznały stypendia "Quod discis tibi discis" dla najzdolniejszych studentów!

Autor: Tomasz Stankiewicz

02/11/2021

O tym się nie mówi - kadr z filmu

Może Cię zainteresować:

W piątek w Andromedzie głośne ,,O tym się nie mówi''. Lekarz i radny z Tychów wśród twórców filmu

Autor: Redakcja

25/10/2022