Wkrótce ruszają zapisy do publicznych podstawówek i przedszkoli - zasady rekrutacji

W najbliższą środę 1 lutego 2023 r. wraz z nowym miesiącem ruszają rekrutacje do publicznych tyskich szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024. Nie warto zwlekać, szczególnie jeśli rodzicowi zależy na nietypowym profilu klasy.

UM Tychy
Sp 35 tychy piłsudskiego

Klasy sportowe do 3 marca

Najpierw rusza rekrutacja do oddziałów sportowych klas czwartych szkół podstawowych. Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego do 3 marca.

Rekrutować będą szkoły podstawowe, które prowadzą oddziały sportowe:

 • SP nr 10 im. Gustawa Morcinka (Żwaków/osiedle R) - siatkówka dziewcząt i chłopców;
 • Sportowa SP nr 19 im. Mikołaja Kopernika (osiedle D) - pływanie dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców;
 • SP nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty (osiedle O) - piłka ręczna dziewcząt i koszykówka chłopców;
 • SP nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy (osiedle G) - hokej/unihokej dziewcząt i chłopców.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza POZ oraz pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

Pierwszaki do 24 lutego

Kilka dni później, 6 lutego będą prowadzone zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych; potrwa ona do 24 lutego. Rekrutacja do klas pierwszych jest wspomagana systemem elektronicznym. Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje dzieci siedmioletnie (rocznik 2016), natomiast sześciolatki mogą od września zostać uczniami szkoły, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zgłoszenia do szkół obwodowych (przypisanych na podstawie miejsca zamieszkania ucznia) będzie można wypełnić na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole w sposób określony przez placówkę. Miasto Tychy prowadzi 24 publiczne podstawówki, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych.

Przedszkolaki od 13 lutego

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Tychach jest wspomagana systemem elektronicznym i rozpocznie się 13 lutego i obejmie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe w mieście.

Formularz wniosku będzie dostępny na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki pamiętając, że ich kolejność na wniosku oznacza hierarchię ważności. Wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 27 lutego.

W Tychach prowadzone są 22 publiczne przedszkola, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. W czterech z nich prowadzone są oddziały integracyjne, a w jednym oddziały specjalne. Są to:

 • Przedszkole nr 8 (osiedle A);
 • Przedszkole nr 10 (osiedle B);
 • Przedszkole nr 12 (osiedle C - oddziały integracyjny i specjalny);
 • Przedszkole nr 29 (osiedle H).

Szczególne rodzaje szkół

W przypadku zamiaru zapisania dziecka do klasy pierwszej: szkoły muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych, Sportowej SP nr 19 lub do szkoły spoza obwodu (rejonu) należy wypełnić, wydrukować i podpisać stosowny wniosek, który składa się w wybranej szkole.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego powinni zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany. Oddziały specjalne prowadzi SP nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Edukacji 21. Oddziały integracyjne prowadzone są w:

 • SP nr 5 (osiedle C);
 • SP nr 22 (osiedle H);
 • SP nr 35 (osiedle O);
 • SP nr 40 (osiedle Z).

Oddziały dwujęzyczne (klasy VII)

13 lutego rozpocznie się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych. Wnioski będzie można składać do 10 marca do szkół:

 • SP nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego (osiedle E);
 • SP nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej (osiedle B);
 • SP nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego (osiedle K/L).

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Informacje o egzaminie można uzyskać w placówce, do której zostaje złożony wniosek.

***

Dalsze informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych dostępne są na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje (link).

Modernizacja budynku przy ulicy Edukacji w Tychach

Może Cię zainteresować:

Modernizacja budynku przy ulicy Edukacji w Tychach. Zobacz zdjęcia!

Autor: Tomasz Stankiewicz

05/04/2022

Spotkanie uczniów ze sportowcami

Może Cię zainteresować:

Szmal i Niedźwiedź w SP35. Uczniowie wzięli udział w pokazowym treningu piłki ręcznej

Autor: Redakcja

28/11/2022