Skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego i Edukacji w Tychach już przejezdne. Jednak prace dalej trwają

Urząd Miasta Tychy poinformował o otwarciu dla ruchu samochodowego skrzyżowania ulic Grota Roweckiego i Edukacji. Początkowo prace miały zakończyć się w drugiej połowie października.

UM Tychy
L 3

Prace na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Edukacji rozpoczęły się 11 sierpnia 2021 roku i miały trwać około 2,5 miesiąca, czyli do drugiej połowy października.

– W pierwszej kolejności stara nawierzchnia zostanie rozebrana, a także przebudujemy kolidujące z projektem sieci. Będziemy prowadzić nasilone prace ziemne, zejdziemy w dolne warstwy nawierzchni i wymieniamy całą konstrukcje dogi. Po przebudowie skrzyżowanie zyska nową geometrię, zmodyfikujemy łuki, poszerzymy 3 wloty o dodatkowe pasy ruchu oraz ustawimy nową sygnalizację świetlną, która będzie włączona do systemu sterowania ruchem. Przebudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie i trakcja trolejbusowa. Wszystkie te działania prowadzone są w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu – wyjaśniał Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Powód opóźnienia? Kable

Portal NowinyTyskie.pl zapytał MZUiM Tychy z czego wynikają opóźnienia związane z otwarciem skrzyżowania. Cała odpowiedź znajduje się artykule: Co słychać na skrzyżowaniu przy „Budowlance” w Tychach?

Gruntowa przebudowa skrzyżowania w ramach ITS

Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji jest jednym z 39 skrzyżowań, które są przebudowywane w ramach wprowadzania Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). Skrzyżowanie jest już przejezdne, ale trwają prace związane z budową chodników.

– To nie był drobny remont, a gruntowna przebudowa. W pierwszej kolejności stara nawierzchnia została rozebrana wraz z konstrukcją, a także przebudowaliśmy kolidujące z projektem sieci. Po przebudowie skrzyżowanie zyskało nową geometrię, zmodyfikowane zostały łuki, a trzy wloty poszerzono o dodatkowe pasy ruchu – mówi Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Na nowo została postawiona sygnalizacja świetlna, która zostanie podpięta do systemu sterowania ruchem. Na razie działa w trybie stałoczasowym.

- Stopniowo będziemy uruchamiać jej kolejne funkcjonalności, dlatego sposób jej działania będzie się na bieżąco zmieniał - mówi Jacek Tuchowski, kierownik Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy.

O rozpoczęciu prac na skrzyżowaniu informowaliśmy w artykule Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji będzie nieprzejezdne.

Jak informuje MZUiM Tychy „Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019r. i potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego”.