Tychy na wysokim miejscu w rankingu zdrowych miast. Przed nami tylko jedno miasto województwa

W naukowym rankingu "Indeks Zdrowych Miast w Polsce" współtworzonym m.in. przez Szkołę Główną Handlową i grupę Luxmed Tychy uplasowały się na wysokim dwunastym miejscu - to drugi wynik spośród miast regionu. Ranking analizuje miasta na prawach powiatu pod względem warunków zdrowotnych.

Za najzdrowsze miasto Polski badacze uznali Warszawę. Stolicę wyróżnia bardzo duża ilość programów prozdrowotnych. Zaraz za nią uplasowało się Opole, które ledwo wyprzedziło Chorzów - jedyne poza Tychami miasto naszego województwa w pierwszej dwudziestce. Hutnicze miasto zawdzięcza swoją pozycję wyjątkowo wysokim nakładom na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca. Wynik Tychów dał miastu lokatę między Krakowem a Świnoujściem.

Wytypowano 8 kluczowych obszarów - zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. Tychy wyróżniają się w kluczowym obszarze zdrowia (10. miejsce), w którym badacze przeanalizowali 2581 programów polityki zdrowotnej. W obszarze usług komunalnych i społecznych nasze miasto zajęło 9. miejsce - tu przeanalizowano usługi, których wpływ na dobrostan mieszkańców jest kluczowy, tj. usługi wodno-kanalizacyjne, zaopatrzenie w ciepło, gospodarka odpadami, kultura fizyczna i sport czy bezpieczeństwo publiczne.

Po pierwsze - lepsze powietrze

Polskę ciężko już nazywać krajem rolniczym - obecnie około 60% populacji mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje, przy czym powszechnie znanym faktem jest rosnący odsetek mieszkańców chorujących przewlekle na tzw. choroby cywilizacyjne - w naszym kraju szczególnym problemem jest jakość powietrza. Jak podają autorzy rankingu:

Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób z miast, w porównaniu z terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach, w których długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu, ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie.

Celem opracowanego rankingu było sprawdzenie w których spośród średnich, dużych i wielkich miast są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia. Podstawą do prac nad nim były m.in. dane publikowane w Banku Danych Lokalnych GUS; w trakcie prac

Pełny raport dostępny jest pod tym linkiem.

UM Tychy/ak

Las Kobiór

Może Cię zainteresować:

To się zdarza raz na dekadę. Nadleśnictwo Kobiór daje obywatelom głos w sprawie zagospodarowania lasu

Autor: Redakcja

17/12/2022

Urząd Miasta Tychy

Może Cię zainteresować:

Budżet Tychów na 2023 przyjęty jednogłośnie. Mimo deficytu i utraty wpływów ma nie być radykalnych cięć

Autor: Arkadiusz Korejwo

17/12/2022