Paprocany

Wodny posterunek tychy paprocany 03

Policyjny wodny posterunek działa już na Paprocanach. Mundurowi są wspierani przez strażników miejskich

Sezonowe Ogniwo Policji Wodnej - tak oficjalnie nazywa się uruchomiony już na Paprocanach policyjny wodny posterunek. Stróże prawa, wspomagani przez strażników miejskich z Tychów, czuwają nad bezpieczeństwem odpoczywających tu osób.