Nabiera rozpędu projekt szosy rowerowej z Tychów do Bierunia wzdłuż Oświęcimskiej

włodarze Tychów i Bierunia porozumieli się w sprawie budowy trasy rowerowej wzdłuż DK 44 od terenów przemysłowych do osiedla Homera. Dodatkowo okolice te mają dostać nową infrastrukturę drogową.

Wiślana Trasa Rowerowa tabliczka 1


Inwestycja, której dotyczy porozumienie obejmuje rozbudowę odcinka ulicy Oświęcimskiej, od Serdecznej w Tychach do Homera w Bieruniu. Wzdłuż całego odcinka, po południowej stronie, powstanie oświetlona, asfaltowa, dwukierunkowa trasa rowerowa z ciągiem pieszym o łącznej szerokości minimum 3,5 metra.

Ze strony Tychów dokument parafował p.o. prezydenta Maciej Gramatyka, w imieniu Bierunia - burmistrz Krystian Grzesica. Zakłada ono rozbudowę ulicy Oświęcimskiej o trasę rowerową między miastami. W spotkaniu uczestniczył także pomysłodawca projektu Andrzej Dziuba - do października 2023 roku prezydent miasta, obecnie senator.

- Taka inwestycja ma ogromne znaczenie. W Tychach ścieżki rowerowe są traktowane priorytetowo w zasadzie od momentu powstania miasta, czas prezydentury Andrzeja Dziuby był kontynuacją inwestycji w tym obszarze - mówi Maciej Gramatyka, wieloletni zastępca Dziuby.

Nie tylko rekreacja

Trasa ma służyć nie tylko w celach turystycznych czy sportowych, ale też do dojazdów do pracy, np. w rozciągającej się na pograniczu Tychów i Bierunia obszernej strefie przemysłowej. Inicjatorzy liczą na to, że uruchamiany system roweru metropolitalnego zdoła przyciągnąć znaczącą liczbę mieszkańców do przesiadki na tę formę transportu.

Stacja Metroroweru w Tychach

Może Cię zainteresować:

W Tychach znikają rowery miejskie. Zastępuje je metrorower

Autor: Arkadiusz Korejwo

07/02/2024

„Bieruń czeka na to od lat” - stwierdził jego burmistrz.

Podpisany dokument pozwala na wystąpienie o uzyskanie decyzji administracyjnej; określa funkcje, jakie dana gmina będzie w tym zadaniu pełnić, reguluje sytuację prawną związaną z własnością terenu, a finalnie pozwoli starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

- Wierzę w to, że uda nam się pozyskać na ten cel środki z programu mobilności, a to umożliwi nam, wybudowanie trasy w latach 2025-27 – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Nowe przystanki i skrzyżowania

W ramach prac konieczna będzie również przebudowa odcinków drogowych i skrzyżowań, w tym skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z ul. Świerczyniecką, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, powstaną przejścia dla pieszych oraz niezbędne ciągi piesze i rowerowe na wlotach bocznych.

Wybudowane zostaną także nowe zatoki autobusowe dla przystanków Tychy Droga do Świerczyńca, Bieruń Osiedle Wygoda oraz Tychy Osiedle Homera i Bieruń Osiedle Homera.

Porozumienie obowiązuje od chwili podpisania. Przy założeniu, że uda się pozyskać środki zewnętrzne, realizację inwestycji przewiduje się na lata 2025-2027. Szacunkowy koszt to prawie 35,5 miliona złotych, z czego wydatek ze strony gminy Tychów to prawie 31 milionów złotych.

Budżet obywatelski

Może Cię zainteresować:

Tyski budżet obywatelski - jak to się robi? Warsztaty z urzędnikami

Autor: Arkadiusz Korejwo

13/02/2024

Autobus linii W w Tychach

Może Cię zainteresować:

Zmiany nazw linii ZTM w Tychach. Znikną literowe oznaczenia

Autor: Arkadiusz Korejwo

06/02/2024

Fff

Może Cię zainteresować:

Władze Tychów pytają mieszkańców o rowerową szosę do Katowic

Autor: Arkadiusz Korejwo

08/12/2023